Ukształtowanie językowe tekstu a problem podmiotu w twórczości Jerzego Szatkowskiego
PDF

Słowa kluczowe

podmiotowość
autentyczność
narracja
podmiot sylleptyczny
potoczność

Jak cytować

Wiczyńska, B. (2019). Ukształtowanie językowe tekstu a problem podmiotu w twórczości Jerzego Szatkowskiego. Polonistyka. Innowacje, (9), 103–118. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.7

Abstrakt

W artykule podjęta zostaje analiza stylistyczna dwóch powieści Jerzego Szatkowskiego – To tak nieprawdopodobne że aż prawdziwe oraz Epistoły. Autorka skupia się na problemie stylu językowego obu tekstów oraz tego, jak wpływa on na ukształtowanie podmiotu. Swoje rozważania ujmuje w kontekście podmiotowości sylleptycznej, autotematyzmu oraz koncepcji „śladu” autora. Omówione zostają także problemy innowacji frazeologicznych oraz metaforyzacji tekstu artystycznego.

https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.7
PDF

Bibliografia

Bartmiński Jerzy, 2010, Styl potoczny, w: Współczesny język polski, Bartmiński J. (red.), Lublin, s. 115-134.

Burkot Stanisław, 2002, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa.

Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, 1999, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków.

Czermińska Małgorzata, 2005, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, Czermińska M., Gajda S. i in. (red.), t. I, Kraków, s.220.

Ignatowicz-Skowrońska Jolanta, 2008, Frazeologizmy jako tworzywo stylu powieści polskiej, Szczecin.

Kita Małgorzata, 1991, Ekspansja potoczności, „Prace Językoznawcze” t. 19, Kowalska A., Wilkoń A. (red.), Katowice, s. 83-90.

Kwiatkowska Agnieszka, 2004, Julian Przyboś – językoznawca? O „Wierszach i obrazkach”, w: Literatura i język, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Meller K., Trybuś K. (red.), Poznań, s. 195-201.

Liberek Jarosław, 1988, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań.

Nycz Ryszard, 1994, Tropy „ja”: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” nr 2(26), s. 7-27.

Szatkowski Jerzy, 2012, Epistoły, Bydgoszcz.

Szatkowski Jerzy, 2010, To tak nieprawdopodobne że aż prawdziwe, Bydgoszcz.

Szatkowski Jerzy, 2001, Wstęp, „Okolica Poetów” 11(53), s. 3.