Archiwum pisarza, topografia jego utworów i ich potencjał dydaktyczny. O dwóch opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego z Wielkopolską, Poznaniem i archiwum w tle
PDF

Słowa kluczowe

archiwum literackie
regionalistyka
biografia
historia literatury
geopoetyka

Jak cytować

Nowakowska, D. (2019). Archiwum pisarza, topografia jego utworów i ich potencjał dydaktyczny. O dwóch opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego z Wielkopolską, Poznaniem i archiwum w tle. Polonistyka. Innowacje, (9), 119–130. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.8

Abstrakt

Autorka artykułu skupia się na biografii i prozie Włodzimierza Odojewskiego – jednego z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy. Od 2008 jego spuścizna literacka jest gromadzona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem pracy jest wskazanie, jak zbiór archiwalny może być wykorzystany w dydaktyce na różnych etapach kształcenia. Tekst stanowi również swego rodzaju propozycję dla nauczycieli, jak zaznajomić uczniów i studentów z twórczością Odojewskiego. Część pierwsza pokazuje dokumenty archiwalne (rękopisy, maszynopisy, korespondencję powstałe w różnych etapach życia pisarza) jako źródło wiedzy o biografii autora i dziejach jego twórczości, jak również przybliża pracę archiwisty. Druga część przedstawia znaczące dla Odojewskiego miejsca w Wielkopolsce, opisane w jego opowiadaniach, które stanowią indywidualne zapisy pamięci zachowane w tekstach literackich.

 

https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.8
PDF

Bibliografia

Antoniuk Mateusz, 2017, Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu, „Wielogłos”, nr 1.

Białobłocki Adam, 2003, Tragiczny proces 1947. Gimnazjum i Liceum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu – dzieje prowokacji i likwidacji uczelni i 15-tej Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta, Poznań.

Nowakowska Dagmara, 2014, Wielkopolska Włodzimierza Odojewskiego. Przyczynek do biografii, „Przegląd Wielkopolski”, nr 105.

Odojewski Włodzimierz, 2007, Ostatni Żyd w miasteczku, „Fraza”, nr 67, http://fraza.univ.rzeszow.pl/numer/nr67-podrozni_2.php [dostęp: 06.04.2019].

Odojewski Włodzimierz, 2000, Spisywane z pamięci, w: Jedźmy, wracajmy, Warszawa.

Przybyszewska Alicja, 2018, Poznańskie lata Odojewskiego. Przyczynek do kalendarium życia i twórczości (i edycji książek zaniechanych),w: Zabezpieczanie śladów. Wokół życia i twórczości Włodzimierza Odojewskiego, Przybyszewska A., Nowakowska D. (red.), Poznań.

Rabizo-Birek Magdalena, 2002, Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego, Warszawa.

Rybicka Elżbieta, 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.

Saryusz-Wolska Magdalena, 2011, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa.

Śladami zbrodni w Wielkopolsce w latach 1945-1956. Projekt naukowo-badawczy Instytutu Pamięci Narodowej: https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowobadawc/wojewodztwo wielkopols/poznan/13164,Poznan-dawna-siedziba-UBprzy-ul-Jarochowskiego-18.html

[dostęp: 10.04.2019].

Ulicka Danuta, 2017, „Archiwum” i archiwum, „Teksty Drugie”, nr 4,

https://journals.openedition.org/td/1440 [dostęp: 09.04.2019].

Ulicka Danuta, 2010, Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), „Teksty Drugie”, nr 1-2.

Zaworska Hanna, 2002, Udręka i uroda życia. Rozmowa Włodzimierzem Odojewskim, w: Dobrze, że żyłem. Rozmowy z pisarzami, Warszawa.