Dotknąć przeszłości… O regionalistycznym projekcie biograficzno-literackim Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego
PDF

Słowa kluczowe

szkolny projekt edukacyjny
regionalistyczny projekt biograficzno-literacki
dokumentalistyka
biografia literacko-popularyzatorska
szkic biograficzny

Jak cytować

Maciaszek, M. (2019). Dotknąć przeszłości… O regionalistycznym projekcie biograficzno-literackim Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego. Polonistyka. Innowacje, (9), 211–228. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.13

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest projekt edukacyjny Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego realizowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Turku w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka przedstawia historię wspólnych działań z zakresu biografistyki i dokumentalistyki – od wyboru postaci z lokalnej historii, poprzez gromadzenie materiału, sposoby jego przedstawienia, aż po efekt końcowy, którym były publiczne prezentacje i wydanie książki zawierającej dziewięć szkiców biograficznych. Opowiada o spotkaniach z bohaterami i świadkami zdarzeń oraz miejscach, z którymi związane były wybrane postacie. Opisuje metody pracy pozwalające uczniom na zdobycie umiejętności z zakresu różnorodnych form pisarstwa biograficznego. Materiał zilustrowany został fragmentami szkiców stworzonych przez uczniów oraz fotografiami z realizacji projektu.

 

https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.13
PDF

Bibliografia

Augustyniak Kinga, Bielecka Karolina, Gierosz Daria, 2018, Stanisław Kaszyński – „cichy bohater”, w: Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego, Turek.

Całek Anita, 2013, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji, Kraków.

Dzikowska Natalia, Straszewska Aleksandra, 2018, Pastorowa. Zofia Sachs w opowieściach, w: Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego, Turek.

Frątczak Gabriela, 2018, Przez syberyjskie piekło. Biografia Danuty Chmielewskiej, w: Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego, Turek.

Hynasińska Żaneta, Walaszczyk Marika, 2018, Henryk Henoch Glicenstein – mistrz z Turku, w: Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego, Turek.

Kotoński Janusz, Łukasik Kamil, 2018, Leon jest stąd. Szkic o Leonie Weintraubie, w: Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego, Turek.

Kuśmirek Alicja, Maciejewska Julia, 2018, Turek Kruszyńskiego. Przechadzki w przestrzeni i czasie, w: Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego, Turek.

Podolska Joanna, 2014, Drzewa Pamięci. 10 opowieści z łódzkiego getta, Łódź.

Rodzina Burszów, 2016, Rodzina Burszów. Opowieści o polskich ewangelikach, Karski K., Łupinka A. (red.), Bielsko-Biała.