Jak pogłębiać więzi młodych ludzi z ich miejscem zamieszkania? Wędrówki po Krakowie inspirowane twórczością Doroty Terakowskiej

Main Article Content

Katarzyna Maria Pławecka

Abstrakt

Artykuł Jak pogłębiać więzi młodych ludzi z ich miejscem zamieszkania? Wędrówki po Krakowie inspirowane twórczością Doroty Terakowskiej wpisuje się w szeroką problematykę dydaktyki literatury i języka w szkole współczesnej. Szczególny namysł dotyczy rozbudzania w młodych ludziach miłości do czytania lektur i najbliższego regionu (miejsca zamieszkania). W ramy specjalnie opracowanego projektu włącza się propozycję wycieczki literackiej po Krakowie, dzięki której możliwa jest podróż uczniów szkoły podstawowej do dwóch odmiennych (a przez to nienudnych) światów: 1) miejsc realnych, bliskich ich doświadczeniu życiowemu; 2) miejsc równoległych, utrwalonych w literaturze Doroty Terakowskiej tj.: Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie, Władca Lewawu. Proponowane działania, jak się okazało w praktyce, stanowiły skuteczną formę zachęcania uczniów do czytania oraz „puszczania korzeni w duszę”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Katarzyna Maria Pławecka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Katarzyna Maria Pławecka, dr, łączy zainteresowania polonistyczne z bibliotekoznawczymi. W trakcie sześciu lat studiów (WSP im. KEN Kraków) ukończyła dwa kierunki: Bibliotekoznawstwo i Informację Naukowo-Techniczną oraz Filologię Polską. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego; członkini Pracowni Edukacji Regionalnej. Autorka monografii Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia (na przykładzie gminy Laskowa) oraz publikacji poświęconych szczególnie realizacji treści regionalnych w świecie globalnym, edukacji kulturowo-medialnej (tradycja i współczesność), różnym aspektom samokształcenia. Zainteresowania badawcze łączy z wychowaniem dzieci, a także obserwacją i analizą edukacyjno- kulturowych uwarunkowań macierzystego środowiska. Związana z Krakowem, zafascynowana Limanowszczyzną.

Bibliografia

 1. Terakowska Dorota, 2018, Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie, Butenko B. (oprac. graficzne), Kraków.
 2. Terakowska Dorota, 2016, Władca Lewawu, Kraków.
 3. Auge Marc, 2012, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Chymkowski R. (przeł.), Warszawa.
 4. Baluch Alicja, 2011, Być razem poprzez wspólne czytanie, „Guliwer”, nr 1.
 5. Baluch Alicja, 2014, Tajemniczy świat Doroty Terakowskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. 14.
 6. Bauman Zygmunt, 2008, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Margański J. (przeł.), Kraków.
 7. Bojda Wioletta, 2004, Kłopot z Terakowską, „Guliwer”, nr 2.
 8. Buczyńska-Garewicz Hanna, 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków.
 9. Budrewicz Zofia, 2006, Tradycje i współczesność regionalizmu edukacji polonistycznej, w: Region i edukacja. Literatura – kultura − społeczeństwo, Budrewicz Z., Kania M. (red.), Kraków.
 10. Budrewicz Zofia, 2009, Wyjdźmy z muzeum na uliczkę. Zobowiązania kulturowe edukacji regionalnej, w: I Dydaktyczny wiatr od morza. Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej, Różańska G. (red.), Ustka.
 11. Bukraba-Rylska Izabella, 2001, Czy regionalizm jest dla młodzieży? w: Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku, Lergetporer-Jakimow A. (red.), Wrocław.
 12. Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków.
 13. Lewicka Maria, 2012, Psychologia miejsca, Warszawa.
 14. Mendel Maria, 2006, Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa, w: Pedagogika miejsca, Mendel M. (red.), Wrocław.
 15. Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa.
 16. Myrdzik Barbara, 2007, W poszukiwaniu przestrzeni. Refleksje na temat sensu czytania nie tylko „lektur szkolnych”, w: Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, Myrdzik B., Morawska I. (red.), Lublin.
 17. Petrykowski Piotr, 2003, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń.
 18. Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, 2016, Chojnowski Z., Mikołajczak M. (red.), Mikołajczak M. (wstęp), Kraków.
 19. Rybicka Elżbieta, 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.
 20. Tyl Marzena, 2016, System wartości we „Władcy Lewawu” Doroty Terakowskiej. Propozycje pracy z lekturą w szkole podstawowej, „Polonistyka”, nr 6.
 21. Uryga Zenon, 1996, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa – Kraków.
 22. Wolanin Anita, 2015, Twórczość Doroty Terakowskiej. Spotkanie z Nieznanym, Warszawa.
 23. Yi-Fu Tuan, 1987, Przestrzeń i miejsce, Morawińska A. (przeł.), Warszawa.