Literatura dla dzieci – więcej pytań niż odpowiedzi

Main Article Content

Anna Czabanowska-Wróbel

Abstrakt

Celem artykułu jest postawienie pytań dotyczących współczesnej sytuacji literatury dziecięcej. Rosnące znaczenie książki dziecięcej w XXI wieku powinno budzić optymizm. Jednak ciekawe zjawiska na rynku książki niekoniecznie przekładają się w sposób bezpośredni na trwałe i pozytywne zmiany w dziedzinie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Kraków

Anna Czabanowska-Wróbel - prof. dr hab., pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WP UJ, zajmuje się badaniami nad literaturą Młodej Polski, poezją współczesną i tematem dziecka w literaturze. Autorka książek Baśń w literaturze Młodej Polski (1996), Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003).

Bibliografia

  1. Baluch Alicja, 2005, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dzieci starszych i nastolatków, Kraków.
  2. Baluch Alicja, 2003, Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze, Kraków.
  3. Bourdieu Pierre oraz Wacquant Loïc J. D., 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Sawisz A. (przeł.), Warszawa.
  4. Leszczyński Grzegorz, 2007, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa.
  5. Leszczyński Grzegorz, 2015, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań.
  6. Papuzińska Joanna, 2007, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa.
  7. Zabawa Krystyna, 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.