Mistrzyni dyskrecji, znawczyni sztuki harmonii

Main Article Content

Anna Legeżyńska

Abstrakt

The article presents the character of Julia Hartwig, a prominent war generation poet, born in 1921 and  still extremely creative. The au­thor of the article lists the most important information about her life, characterized by a poetic and translation achievements; the author also discusses the main features of Hartwig’s language and her attitude towards the world. The article draws attention to the role of memory and image. It also characterizes the ethical dimension of the poetry and the relationship with the great tradition of the European culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań

Prof. dr hab., badaczka polskiej literatury XX i XXI wieku, zwłaszcza poezji. Opubliko­wała m.in.: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej  (1996), Wisława Szymborska (1996, 1997), Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej (1999), Krytyk jako domokrążca. Lekcje lite­ratury z lat 90. (2002), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej (2009). Jest także współautorką podręczników szkolnych i akademickich. Pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Nowo­czesnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

  1. Barańczak Stanisław, 1973, „Tajemna wiedza snu”, w: tegoż, Ironia i harmonia. Szkice o najnow¬szej literaturze polskiej, Warszawa, s. 135-139.
  2. Barańczak Stanisław, 1988, Pasja Dnia, w: tegoż, Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn, s. 14-19.
  3. Czermińska Małgorzata, 2015, Opinia w sprawie przyznania pani Julii Hartwig doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w: Iulia Hartwig. Doctor honoris causa niversitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Poznań, s. 41-49.
  4. Hartwig Julia, 2015, Doctoris honoris causa lectio, w: Iulia Hartwig. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Poznań, 31-40.
  5. Kwiatkowski Jerzy, 1975, Dwie poezje Julii Hartwig, w: tegoż, Notatki o poezji i krytyce, Kraków, s. 149-159.
  6. Legeżyńska Anna, 2009, Uważność według Julii Hartwig, w: tejże, Od kochanki do psalmistki. Syl¬wetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań.
  7. Telicki Marcin, 2009, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Poznań.
  8. Flakowicz-Szczyrba Marta, 2014, Dowód na istnienie. Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i sztuki, Warszawa.