Polonistów portret własny?

Main Article Content

Małgorzata Wójcik-Dudek

Abstrakt

The article makes an attempt to characterize a Polish language teacher who works in a secondary school. The author uses Polish les­sons reports which teachers fill out and tries to make generalizations concerning methodological solutions intro­duced by the teachers.  Opinions of Polish language teachers who implement objectives developed as a part of ‘Tools in Action’ programme were used to analyse such elements of a lesson as: motivation situation, the topic of a lesson or innovations introduced by the teachers to already prepared lesson plans. The teachers’ comments and suggestions which were included in the reports allowed to characterize the image of a Polish language teacher and to describe selected areas of lessons. Due to their realization the perception of an educational thought inscribed within the idea of teaching as extensive humane project is possible during the Polish lessons in second­ary schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Małgorzata Wójcik-Dudek, Uniwersytet Śląski, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katowice

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Zainteresowania badawcze: dydaktyka w szkole ponadgimnazjalnej oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Autorka książki (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka (2007).

Bibliografia

 1. Bobiński Witold, 1998, Drugi oddech polonisty. Inspiracje, pomysły, propozycje metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, Warszawa.
 2. Stanisław Bortnowski, 1992, Jak uczyć poezji?, Warszawa.
 3. Bortnowski Stanisław, 2010, Przewodnik po sztuce uczenia, Warszawa.
 4. Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Biłos P., Warszawa.
 5. Bourdieu Pierre, 2001, Reguły sztuki, przeł. Zawadzki A., Kraków.
 6. Bourdieu Pierre, 2007, Szkic teorii praktyki, przeł. Kroker W., Kęty.
 7. Chrząstowska Bożena, 1987, Lektura i poetyka, Warszawa.
 8. Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków.
 9. Kwiatkowska-Ratajczak Maria, 2002, Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawo-dowego kształcenia nauczycieli polonistów, Poznań.
 10. Markowski Michał Paweł, 2013, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków.
 11. Nagajowa Maria, 1995, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa.
 12. Polakowski Jan, 1980, Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym. Zarys teorii badań – próby diagnozy, Kraków.
 13. Rusek Marta, 2005, Kwestia stylu. Refleksje o tożsamości polonisty i stylach nauczania, w: Janus-Sitarz A. (red.), Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków.
 14. Rylke Hanna, 1992, Ukryty program nauczyciela, w: Rylke H., Klimowicz G., (red.), Szkoła dla ucznia. Jak uczyć się życia z ludźmi, Warszawa.
 15. http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/110 (dostęp: 3.03.2015).
 16. http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/134 (dostęp: 3.03.2015).
 17. http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/194 (dostęp: 3.03.2015).
 18. http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/302 (dostęp: 3.03.2015).
 19. http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/309 (dostęp: 3.03.2015).
 20. http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/310 (dostęp: 3.03.2015).
 21. http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/633-dydaktyka-literatury-i-jezyka-polskiego-w-gimnazjum-w-swietle-nowej-podstawy-programowej.html (dostęp: 3.03.2015).
 22. http://eduentuzjasci.pl/zadania (dostęp: 3.03.2015).
 23. http://eduentuzjasci.pl/zadania/baza-zadan.html (dostęp: 3.03.2015).