Ewolucja dyskursu o partycypacji społecznej dzieci

Main Article Content

EWA JAROSZ

Abstrakt

Koncepcja partycypacji społecznej dzieci jest w dzisiejszym świecie rozumiana jako wielowymiarowa, wielopostaciowa, a także konieczna do wdrażania na różnych poziomach społecznych. Od chwili jej wyrazistego sformułowania w Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku, rozwój naukowego i praktycznego dyskursu na temat partycypacji dzieci charakteryzuje swoista ewolucja, której cechą jest zmiana istoty rozumienia znaczenia partycypacji dzieci z narzędzia rozwoju podmiotowości dziecka oraz rozwoju demokracji w społeczeństwie – jak było to we wcześniejszych dekadach – na postrzeganie jej jako wartości samej w sobie oraz pożądanej cechy charakteryzującej życie społeczne. Obecnie oznacza ona również akcentowanie zbiorowego wymiaru partycypacji dzieci oraz przesunięcie teoretycznego kontekstu idei w obszar teorii społeczno-politycznych. Artykuł przedstawia szkic charakterystyki owej ewolucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

 1. Cockburn, Tom. 2010. Children and deliberative democracy. W: B. Percy-Smith, N. Thomas (red.), A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives From Theory and Practice. London and New York: OXON, Routledge.
 2. Cockburn, Tom. 2013. Rethinking children’s citizenship. New York: Palgrave Macmillan.
 3. Corsaro, William. 2015. The Sociology of Childhood. Los Angeles: SAGE.
 4. Dahl, Tove. 2014. Children as Researchers: We Have a Lot to Learn. W: G. Melton i in. (red.), The SAGE Handbook of Child Research. Los Angeles–Washington: SAGE.
 5. Fitzgerald, Robyn i Graham, Anna i Smith, Ann i Taylor, Nigel. 2010. Children’s Participation as a Struggle over Recognition. W: B. Percy-Smith, N. Thomas (red.), A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives From Theory and Practice. New York: OXON, Routledge.
 6. Hayward, Bronwyn. 2012. Children, Citizenship and Environment. London: Routledge.
 7. Holt, John. 1974. Escape from childhood: the needs and rights of childhood. New York: Dutton and Co inc.
 8. Honeth, Axel. 2012. Walka o uznanie. Kraków: Nomos.
 9. Jenks, Chris. 2008. Socjologiczne konstrukty dzieciństwa. W: M. J. Kehily (red.). Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 10. Johnson, Vicki. 2009. Children’s Autonomous Organisation: Reflection from the Ground. W: Thomas N. ed., Children, politics and communication. Participation at the margins. Bristol: The Policy Press, University of Bristol.
 11. Lansdowne, Gerison. 2010. Addressing the Balance of Power. W: M. Shuurman (red.). Valuing Children’s Potentials. Brussels: Eurochild.
 12. Lansdowne, Gerison G. 2019. Progress and challenges in child participation. W: M. Michalak (red.). Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska. Warszawa: BRPD.
 13. Liebel, Manfred. 2017. Adultyzm i dyskryminacja wobec dzieci ze względu na wiek. W: M. Liebel, U. Markowska-Manista. Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 14. Liebel, Manfred. 2017. Kulturowe wariacje form partycypacji dzieci. W: M. Liebel, U. Markowska-Manista, Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 15. Lister, Ruth. 2009. Unpacking Children Citizenship. W: A. Invernizzi, J. Williams (eds.). Children and Citizenship. Los Angeles–Washington: SAGE.
 16. Lundy, Laura. 2018. In defence of tokenism? Implementing children’s right to participate in collective decision-making. “Childhood” 25(3): 340–354.
 17. Lundy, Laura. 2007. Voice” is not enough: conceptualising article 12 of the United Nations Convention On The Rights Of The Child. “British Educational Research Journal” 33(6): 927-942.
 18. Mannion, Greg. 2004. Beyond the Disneyesque: children’s participation, partiality and adult-child relations. “Childhood” 11(3): 303-318. https://doi.org/10.1177/0907568204044885
 19. Mannion, Greg. 2010. After participation: The socio-spatial performance of intergenerational becoming. W: B. Percy-Smith, N. Thomas (red.). A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives From Theory and Practice. New York: OXON, Routledge.
 20. O’Toole Therese i Gale, Richard. 2008. Learning from political sociology: structure, agency and inclusive governance. “International Journal of Children’s Rights” 16(3): 369-378.
 21. Percy-Smith, Barry. 1998. Children’s Participation in Local Decision-Making. The Challenge for Local Governance. W: V. Johnson i in. eds., Stepping Forward: Children and Young People’s Participation in the Development Process. London: It Publication.
 22. Percy-Smith, Barry. 2010. Councils, consultation and community: Rethinking the space for children and young people’s participation. “Children’s Geographies” 8(2): 107-122.
 23. Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. 2015. oprac. Paweł Jaros i Marek. Michalak, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa.
 24. Prout, Alan i James, Allison. 1997. Introduction. W: Constructing and reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the sociological study of childhood. London-Washington: Falmer Press.
 25. Śliwerski, Bogusław. 2003. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: IMPULS.
 26. Szczepska-Pustkowska, Maria. 2011. Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków: IMPULS.
 27. Taylor, Marilyn i Percy-Smith Barry. 2008. Children’s Participation: Learning from and for Community Development. „International Journal of Children’s Rights” 16(3): 379-394.
 28. Thomas, Nigel. 2007. Towards a Theory of Children’s Participation. „International Journal of Children’s Rights” 15(2): 199-218.
 29. Thomas, Nigel. 2012. Love, Rights and Solidarity: Studying Children’s Participation Using Honneth’s Theory of Recognition. „Childhood” 19(4): 453– 466.
 30. Tisdall, Kay. 2010, Governance and participation. W: Percy-Smith B., Thomas N. (eds.). A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives From Theory and Practice. New York: OXON, Routledge.
 31. Toots, Anu i Worley, Natalie i Skosireva, Anna. 2014. Children as Political Actors. W: G. Melton i in. (red.). The SAGE Handbook of Child Research. Los Angeles–Washington: SAGE.
 32. Wyness, Michael. 2012. Childhood and Society. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 33. Wyness, Michael. 2018. Childhood, culture & society. In a global context. Los Angeles: SAGE.