Kto zmodernizował egipską kulturę?

Main Article Content

Agnieszka Piotrowska

Abstrakt

Analiza historyczno-literacka modernizacji egipskiej i konfliktu wokół niej w obszarze kultury Bliskiego Wschodu, w której Egipt odgrywa rolę wiodącą, polemiczna w stosunku do wybranych tez z dziedziny studiów postkolonialnych. Artykuł omawia, w jaki sposób mocarstwa kolonialne wykorzystywały w przeszłości „strategie modernizacyjne” i „antymodernizacyjne” do realizowania swoich interesów w regionie i argumentuje, że ten sam konflikt odtwarzany jest dziś za pomocą dyskursu islamofobii, gender i tzw. „cancel culture”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe

Referencje

 1. Ahmed, Leila. 1992. Women and Gender and Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven and London: Yale University Press.
 2. Al-Bahrawi, Sajjid. 2007. Naśladowcza modernizacja w kulturze egipskiej [Al-Hadasa at-tabi’a fi as-sakafa al-arabijja]. Kair: Ad-Dar li an-naszr wa at-tauzi.
 3. Al-Jabarti, Abd al-Rahman. 2009. Napoleon in Egypt: Al-Jabarti’s chronicle of the French occupation 1798. Transl. by Shmuel Moreh. Princeton: Markus Wiener Publishers.
 4. Al-Mallah, Ihab. 2021. Taha Husajn. Przypomnienie Dziekana literatury arabskiej [Taha Husajn. Tadżdid zikra amid al-adab al-arabi]. Kair: Ar-Riwak.
 5. AlSayyad, Nezar, 2016. Kair: Historie miasta. Tłum. M. Jędrzejowska, B. Gutowska-Nowak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Biblioteka Polsko-Arabska. 2016. „Adonis w Brukseli (polskie napisy)”. Pobrano 25 czerwca 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=X_mcN-nHvk4&t=718s).
 7. Curtis, Mark. 2015. Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam. London: Serpent’s Tail.
 8. Hiszmat, Dina. 2021. Rewolucja 1919 w literaturze i kinie [Saura 1919 fi al-adab wa as-sinama]. Kair: Dar asz-Szuruk.
 9. Husajn, Taha. 1982. Księga dni. Tłum. J. Bielawski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 10. Husajn, Taha. 2014. Przyszłość kultury w Egipcie [Mustakbal as-sakafa fi misr]. Kair: Hindawi.
 11. Husajn, Taha. 1952. “Tahrir al-akl”. Al-Kitab. Cyt. za: Usfur, Dżabir. 2020. „Tahrir al-akl”, Al-Ahram 24.01.
 12. Hourani, Albert. 1981. The emergence of the modern Middle East. Berkley–Los Angeles: University of California Press.
 13. Hourani, Albert. 1983. Arabic thought in liberal age 1798-1939. New York: Cambridge University Press.
 14. Jamsheer, Hassan Ali. 2008. Reforma władzy i społeczeństwa w arabsko-muzułmańskiej myśli politycznej wieków XIX i XX. Łódź: Ibidem.
 15. Mitchell, Timothy. 2001. Egipt na wystawie świata. Tłum. E. Klekot. Warszawa: PIW.
 16. Pfabé, Teresa. 1967. „Egipskie odrodzenie kulturalno-literackie i miejsce w nim Tawfika Al-Hakima”. Przegląd Socjologiczny 21: 65-124.
 17. Pfabé-Kamal, Teresa. 2009. O początkach powieści arabskiej. Warszawa: Askalon.
 18. Stępniewska-Holzer, Barbara. 1978. Mohamed Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 19. Szaban, Jusuf. 2016. Dlaczego pisarki umierają sfrustrowane? [Limada tamutu al-katibat kamadan?]. Kair: Battana.
 20. Szarawi, Huda. 2020. Egipcjanka. Wspomnienia Hudy Szarawi. Tłum. A. Piotrowska. Kair–Łódź: Biblioteka Polsko-Arabska.
 21. Szu’ir, Mahmud. 2021. Lata Nadżiba Mahfuza: początki i końce [Awam Nadżib Mahfuz: al-bidajat wa an-nihajat]. Kair: Dar asz-Szuruk.
 22. Ślusarczyk, Piotr. 2021. „Język w służbie walki ideologicznej i politycznej. Instrumentalizacja terminu islamofobia” Chrześcijaństwo, Świat, Polityka: Zeszyty społecznej myśli Kościoła 25: 71-95.
 23. Umar, Ihab. 2021. „Polityczny islam i arabski nacjonalizm – dwie strony brytyjskiego medalu”. Tłum. A. Piotrowska. Rzecz o Historii 19.06. Pobrano 25 czerwca 2021 (https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/210619518-Polityczny-islam-i-arabski-nacjonalizm---dwie-strony-brytyjskiego-medalu.html).
 24. Widy-Behiesse, Marta. 2012. Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 25. Zdanowski, Jerzy. 2020. Historia Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.