Kamden K. Strunk, Leslie Ann Locke (editors), Research Methods for Social Justice and Equity in Education
PDF

Słowa kluczowe

metodologia badań społecznych
sprawiedliwość społeczna
gromadzenie danych
analiza danych
projektowanie badań

Jak cytować

Sawicki, K. (2022). Kamden K. Strunk, Leslie Ann Locke (editors), Research Methods for Social Justice and Equity in Education. Przegląd Krytyczny, 4(1), 71–76. https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.1.6
https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.1.6
PDF

Bibliografia

Strunk, Kamden K. & Leslie A. Lock, red. 2019. Research Methods for Social Justice and Equity in Education. Cham: Palgrave Macmillan.