Kamden K. Strunk, Leslie Ann Locke (editors), Research Methods for Social Justice and Equity in Education
PDF

Słowa kluczowe

metodologia badań społecznych
sprawiedliwość społeczna
gromadzenie danych
analiza danych
projektowanie badań
https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.1.6
PDF

Bibliografia

Strunk, Kamden K. & Leslie A. Lock, red. 2019. Research Methods for Social Justice and Equity in Education. Cham: Palgrave Macmillan.

W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku Autor wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do tego artykułu wydawcy (zob. Polityka open access). Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opublikowanego przez czasopismo artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warunkiem wskazania źródła publikacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.