Wyzwania i-głosowania – praktyka, zasady funkcjonowania i perspektywy. Przykład Estonii i Szwajcarii
PDF (English)

Słowa kluczowe

i-voting
głosowanie przez Internet
Estonia
Szwajcaria

Jak cytować

Musiał-Karg, M. (2017). Wyzwania i-głosowania – praktyka, zasady funkcjonowania i perspektywy. Przykład Estonii i Szwajcarii. Przegląd Politologiczny, (4), 61–72. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.6

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego tekstu są doświadczenia związane z wdrożeniem i-votingu w wybranych państwach Europy. W tekście zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane z: definiowaniem głosowania internetowego (jako jednej z form głosowania elektronicznego); analizą doświadczeń państw, mających doświadczenia związane z wdrożeniem internetowego głosowania czy procedurom oddawania głosów za pośrednictwem głosowania internetowego. Głównym celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytania o najważniejsze ryzyka i korzyści związane z głosowaniem przez Internet, o wpływ i-voting na frekwencję wyborczą, jak i o przyszłe perspektywy stosowania i-voting. Rozważania w niniejszym tekście koncentrują się na doświadczeniach dwóch państw z największym – jak się wydaje – doświadczaniem w obszarze i-voting, tj. Estonii oraz Szwajcarii.
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.6
PDF (English)

Bibliografia

A Comparative Assessment of Electronic Voting, http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/tech/ivote/comp&document=description&lang=e#fg1, 11.10.2017.

Braendli D. (2005), The scope of e-voting in Switzerland, E-Voting and Electronic Democracy: Present and the Future – An International Conference, Seoul, South Korea, March 17–18.

Estonian National Electoral Committee, http://www.vvk.ee/index.php?id=11178&tpl=1062, 10.10.2017.

E-Voting System. General Overview, Estonian National Electoral Committee, Tallin 2005–2010.

E-voting. Wspólny projekt federalno-kantonalny, Broszura informacyjna nt. e-votingu, Bundeskanzlei, Berno 2012.

European Parliament Election Act, passed 18.12.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/514112016002/consolide, 10.10.2017.

Explorations in eGovernment & eGovernance (2010), vol. 2: Selected proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, eds. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, Antalya.

Goodman N., Pammett J. H., DeBardeleben J., Freeland J. (2010), A Comparative Assessment of Electronic Voting, Strategic Knowledge Cluster Canada-Europe Transatlantic Dialogue, Carlton University, February 2010, p. 33, https://www.elections.virginia.gov/Files/Media/SB11Workgroup/SB11DraftSept3v1-APPX.pdf, 10.10.2017.

Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (2011), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Policy Paper, December.

Kaczmarczyk A., Czajkowski R. (2001), E-Głosowanie – niezbędny element elektronicznej platformy do obsługi procedur w demokracji w społeczeństwie informacyjnym. E-vote – an essential element of electronic platform for services for democratic procedures in the Information Society, paper read at the conference “Tworzenie mechandizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce”, Warszawa, 12.06.2001; http://www.logistyka.net.pl/images/articles/1375/Ref-Czajkowski.doc, 13.10.2017.

Krimmer R. (2010), E-voting as a New Form of Voting, in: Explorations in eGovernment & eGovernance, vol. 2: Selected proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, eds. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, Antalya.

Krimmer R. (11.03.2010), E-Voting in Austria. Current Status in and around Austria, IECEG Conference, Belek, Turcja.

Local Government Council Election Act, passed 27.03.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511072016012/consolide, 10.10.2017.

Maaten E. (2004), Towards remote e-voting: Estonian case, Elections Department. Chancellery of the Riigikogu (Parliament), Tallin 2004, Conference materials from The International Workshop on Electronic Voting in Europe, Bregenz/Austria, 7–9.07.2004, https://pdfs.semanticscholar.org/ff4d/0a77e7561e62fd0258280c0baa02d8256a03.pdf, 10.10.2017.

Martens T., Internet Voting in Estonia, National Electoral Committee, PowerPoint presentation, https://www.valimised.ee/sites/default/files/uploads/eng/EH_Overiview_03-11.pdf, 11.10.2017.

Musiał-Karg M. (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPID UAM, Poznań.

Musiał-Karg M. (2010), E-voting (as a form of E-democracy) in the European Countries, in: Explorations in eGovernment & eGovernance, vol. 2: Selected proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, eds. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, Antalya.

Musiał-Karg M. (2011), Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009, “Przegląd Politologiczny”, no. 3.

Nowina-Konopka M., Elektroniczna urna, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf, 15.09.2012.

Rakowska A., Rulka M. (2011), Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Referendum Act, passed 13.03.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/514112016003/consolide, 10.10.2017.

Riigikogu Election Act, passed 2.06.2002, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510032014001/consolide, 10.10.2017.

Serdült U. (2016), The Swiss Experience with Internet Voting, The Centre for E-Democracy, http://www.centreforedemocracy.com/wp-content/uploads/2016/10/Policy_Brief_Uwe_Serduit.pdf, 11.10.2017.

Solvak M., Vassil K. (2016), E-voting In Estonia: Technological Diffusion and Other Developments Over Ten Years (2005–2015), University of Tartu & Estonian National Electoral Committee, Tartu Swiss e-voting poised for expanded roll-out, 5.04.2017, https://www.swissinfo.ch/eng/politics/digitaldemocracy_swiss-e-voting-poised-for-expanded-roll-out/43087404, 13.10.2017.

Swiss Post’s e-voting solution. Electronic voting and elections for Switzerland, https://www.post.ch/en/business/a-z-of-subjects/industry-solutions/swiss-post-e-voting, 11.10.2017.

Vinkel P., Internet Voting in Estonia, http://www.eis.fi/tapahtumat/2008/Seminaari200809/Finnish_delegation_Internet_voting.pdf, 10.10.2017.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.