Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2017)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-6

Artykuły

Rozszerzenie Unii Europejskiej – przykład Polski. Między jednością a różnorodnością PDF (English)
Zbigniew Czachór 7-20
Europa dwóch prędkości – ryzyko całkowitej dezintegracji czy możliwość rozwoju Unii Europejskiej? Próba projekcji PDF (English)
Jacek Pera 21-34
Nowe podejście do polityki ewaluacyjnej w Unii Europejskiej PDF (English)
Paulina Kubera 35-44
Kultury bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej PDF (English)
Remigiusz Rosicki 45-60
Wprowadzenie do polityki opartej na uwadze PDF (English)
Norbert Merkovity 61-74
Wyzwania i-głosowania – praktyka, zasady funkcjonowania i perspektywy. Przykład Estonii i Szwajcarii PDF (English)
Magdalena Musiał-Karg 75-86
Polityczne implikacje nowego myślenia społecznego: produkt uboczny prywatyzacji kibuców PDF (English)
Mordechai Levy 87-102
Wpływ komunikacji politycznej na transformację tożsamości: refleksja w ukraińskim dyskursie mediów cyfrowych PDF (English)
Bogdana Nosova 103-122
Regulacja własności mediów w Europie – zagrożenie czy szansa na wolność słowa? PDF (English)
Jędrzej Skrzypczak 123-132
Ewolucja systemów partyjnych w Czechach i na Słowacji po rozpadzie Czechosłowacji. Analiza porównawcza PDF (English)
Krzysztof Koźbiał 133-144
Kiedy racjonalność spotyka się z interesem politycznym. Problemy racjonalizacji polityki edukacyjnej w polskich gminach PDF (English)
Anna Kołomycew 145-158
Budżet obywatelski jako forma partycypacji mieszkańców czy narzędzie PR urzędu? Przykład Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PDF (English)
Szymon Ossowski 159-172
How to measure political gnosis? Empirical evidence from Putin’s Russia PDF (English)
Joanna Rak 173-186
Rosyjska smart power w Gruzji PDF (English)
Lasha Markozashvili, Tinatini Dvalishvili 187-202
Demilitaryzacja i neutralizacja na przykładzie Wysp Alandzkich PDF (English)
Tomasz Brańka 203-218

Przegląd książek/Dyskusje

Bartłomiej Zdaniuk, Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, published by University of Warsaw, Warsaw 2016, pp. 282. PDF PDF (English)
Małgorzata Sikora-Gaca, Katarzyna Domagała 219-224

Informacje/Information

In memory of Andrzej Chodubski (1952–2017) PDF (English)
Tadeusz Wallas 225-226
Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza PDF
. Komunikat 227-228

Noty o autorach

Noty o autorach PDF
. Noty o autorach 229-232


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo