Budżet obywatelski jako forma partycypacji mieszkańców czy narzędzie PR urzędu? Przykład Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
PDF (English)

Słowa kluczowe

budżet partycypacyjny
Poznański Budżet Obywatelski
samorządowe public relations
promocja miast

Jak cytować

Ossowski, S. (2017). Budżet obywatelski jako forma partycypacji mieszkańców czy narzędzie PR urzędu? Przykład Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przegląd Politologiczny, (4), 145–158. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.12

Abstrakt

W artykule omówiono instytucję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzona analiza dotyczy istoty PBO – ile w nim z budżetów partycypacyjnych a ile z public relations. Postawiona hipoteza uznaje polskie budżety partycypacyjne w większym stopniu za narzędzie PR niż budżet partycypacyjny sensu stricto. Weryfikując hipotezę posłużono się przykładem poznańskim, w tym raportem z ewaluacji PBO16. W efekcie należy stwierdzić, że budżety obywatelskie takie jak PBO trudno zaliczyć do budżetów partycypacyjnych sensu stricto. Za mało w nich konsultacji, deliberacji, faktycznego współdecydowania. Za mało ludzi angażuje się w tę ideę, a jeśli już to zdecydowana większość tylko podczas głosowania. Osób dłużej działających jest niewielu. Dlatego też PBO to w większym stopniu konkurs, rodzaj plebiscytu, niż budżet partycypacyjny, jeżeli zestawimy zasady i praktykę PBO z definicjami budżetów partycypacyjnych.
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.12
PDF (English)

Bibliografia

projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, http://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-budzet-obywatelski-2018,110249.html, 09.10.2017.

Akademia Predu, http://www.preals.pl/predu/definicja-pr, 29.03.2017.

Barber B. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa.

Barber B., Polska na łasce i niełasce Kremla, “Rzeczpospolita” 20.01.2017, http://www.rp.pl/Plus-Minus/301199939-Benjamin-Barber-Polska-na-lasce-i-nielasce-Kremla.html, 29.03.2017.

Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu, Informacja o wynikach kontroli, nr ewid.171/2014/P/14/068/LBY, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7256,vp,9141.pdf, 02.04.2017.

Ewaluacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, raport z badania ewaluacyjnego dla Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania przez Brand Experience, https://pbo2016.um.poznan.pl/doc/ewaluacja/RAPORT-Ewaluacja-Poznanskiego-Budzetu-Obywatelskiego-2016.pdf, 4.04.2017.

Głogowski P. (2016), Poznański budżet obywatelski 2017 – rekomendacje, Poznań, http://www.ulepszpoznan.pl/wp-content/uploads/2016/02/UP_Raport002_PBO17_G%C5%82ogowski.pdf, s. 4, 02.04.2017.

Goban-Klas T. (1997), Public relations, czyli promocja reputacji, Warszawa.

http://www.newsline.pl/naukapublicrelations/slownikpojec/art39,public-relations-pr.html, 29.03.2017.

https://budzet.um.poznan.pl/info/o-pbo17/, 04.04.2017.

Jakie efekty konsultacji?, “Otwarta antena” 18.10.2016, Wielkopolska Telewizja Kablowa, http://www.wtk.pl/video-id-28627-jakie_efekty_konsultacji, 22.12.2016.

Lipoński S. (2016), Jacek Jaśkowiak do odpowiedzi. Sprawdzamy 30 obietnic prezydenta Poznania sprzed wyborów, http://www.poznanspozakamery.pl/wpis/400/jacek-jaskowiak-do-odpowiedzi-sprawdzamy-30-obietnic-prezydenta-poznania-sprzed-wyborow, 22.12.2016.

Olędzki J., Bezecne wykorzystywanie piaru, http://www.epr.pl/bezecne-wykorzystywanie-piaru,teoriapr, 27154,1.html, 29.03.2017.

Olędzki J. (2006), Public relations w komunikacji społecznej, in: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, eds. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa.

Page A., Seven Principles of Public Relations Management, https://marketingcraftsmanship.com/2012/01/25/pages-seven-principles-of-public-relations-management/, 29.03.2017.

Poznański Budżet Obywatelski zwiększony do 15 mln zł, http://poznan.onet.pl/poznanski-budzet-obywatelski-zwiekszony-do-15-mln-zl/nfw50q, 22.12.2016.

Rachwał M. (2013), Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych, “Przegląd Politologiczny”, no. 4, p. 174, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/02/pp-4-2013-173-186.pdf, 22.03.2017.

Radzik-Maruszak K., Pawłowska A. (2017), Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej, “Przegląd Politologiczny”, no. 1, pp. 90–91.

Socha R., PR z PRL, “Polityka” 2012, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1524937,2,samorzady-uprawiaja-pr-czy-propagande.read, 31.03.2017.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2016, poz. 446.

Zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, https://budzet.um.poznan.pl/info/regulaminpbo/, 22.12.2016.