Free movement of persons between Switzerland and the European Union and state security
PDF (English)

Słowa kluczowe

swobodny przepływ osób
migracja
bezpieczeństwo
przestępczość

Jak cytować

Kraśnicka, I., Perkowska, M., & Wrońska, I. (2014). Free movement of persons between Switzerland and the European Union and state security. Przegląd Politologiczny, (3), 59–75. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.5

Abstrakt

W artykule przedstawiono etapy wprowadzenia swobodnego przepływu osób, wspólnych zasad lotnictwa cywilnego oraz układu Schengen pomiędzy UE a Szwajcarią. Posługując się metodą analityczną autorki przedstawiły podstawowe regulacje we wskazanym zakresie. Wymienione przepisy mają niewątpliwie wpływ na migrację pomiędzy UE a Szwajcarią. Dlatego też dokonano analizy danych statystycznych dotyczących dynamiki migracji stałych i tymczasowych – jak element badań empirycznych. Kolejna część poświęcona została analizie przestępczości związanej z migracjami tj. 1) nielegalne przekroczenie granicy, nielegalny pobyt, nielegalne zatrudnienie; 2) podżeganie do nielegalnego przekroczenia granicy, nielegalnego pobytu; 3) zatrudnienie cudzoziemców bez zezwolenia; 4) sprzeczne z prawem postępowanie wobec osób pełniących funkcję publiczną wskazane w ustawie o cudzoziemcach. Wskazane czyny zabronione są ściśle powiązane ze zjawiskiem swobodnego przepływu osób, regulacjami Schengen oraz zasadami lotnictwa cywilnego pomiędzy UE i Szwajcarią. Mają również wpływ na dynamikę przestępczości cudzoziemców w Szwajcarii, co również poddano analizie.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.5
PDF (English)

Bibliografia

Afonso A. (2009), The Domestic Regulation of Transnational Labour Markets: EU Enlargement and the Politics of Labour Migration in Switzerland and Ireland, in: The Transnationalization of Economies, States and Civil Societies: New Challenges for Governance in Europe, eds. L. Bruszt, R. Holzhacker, New York.

Balch A., Fellini I., Ferro A., Fullin G., Hunger U. (2004), The political economy of labour migration in the European construction sector, IMIS-Beiträge 25.

Convention on International Civil Aviation signed in Chicago on December 7, 1944, ICAO Doc 7300/9.

Cremers J. (2004), Switzerland, in: The free movement of workers in the European Union, eds. J. Cremers and P. Donders, CLR Studies 4.

Duties of the Federal Office of Civil Aviation, FOCA website, http://www.bazl.admin.ch/org/aufgaben/index.html?lang=en, 6.04.2013.

Federal Act on Foreign Nationals from 16 December 2005, RO 142.20.

Rapport sur la migration illégale, IMES, ODR, fedpol et Corps des gardes-frontière (2001). Département fédéral de justice et police, Groupe de travail Criminalité des étrangers (AGAK), Berne.

European Nationals in Switzerland. Information on the Free Movement of Persons (2011), Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Federal Department of Economic Affairs FDEA, Integration Office FDFA/FDEA, Integration Office FDFA/FDEA, Berne.

Free movement of persons, http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00519/index.html?lang=en, 10.01.2013.

Répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché suisse du travail, Huitième rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (2012), Federal Office for Migration, Bern.

Giemulla E. M., Weber L. (2011), (eds.), International and EU Aviation Law: Selected Issues, The Netherlands.

Keiner M. (2005), Switzerland in Europe policy options toward EU, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zürich.

Lutte de la Confédération contre la criminalité. Situation, mesures et moyens. Rapport Annuel 2011 (2012), Office fédéral de la police fedpol, Bern.

Maresceau M. (2010–2011), EU-Switzerland: QUO VADIS?, “Georgia Journal of International and Comparative Law”, vol. 39.

Milde M. (2008), International air law and ICAO, The Netherlands.

Peers S. (2000), The EC-Switzerland Agreement on Free Movement of Persons: Overview and Analysis, “European Journal of Migration and Law”, no. 2.

Perkowska M. (2012), Activities of foreign organized criminal groups in Switzerland, in: Current problems of the penal law and criminology, ed. E. W. Pływaczewski, Warszawa.

Perkowska M. (2014), Przestępczość zorganizowana w Szwajcarii – fenomen zjawiska, in: Współczesne oblicza przestępczości zorganizowanej, ed. K. Laskowska, Białystok.

Rapport du Conseil fédéral sur la libre circulation des personnes et l’immigration en Suisse du 04.07.2012 (2012), RO 08.000.

Rapport sur la protection de l'État 1999 (2000), Département fédéral de justice et police.

Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse (2008), l’Office fédéral de la police, Berne.

Ruffle G. (2008), Switzerland and the European Union: A model for Britain, http://www.global-vision.net/files/downloads/download544.pdf, 23.01.2013.

Schengen/Dublin, http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00510/index.html?lang=en, 24.03.2013.

Schwok R. (2008), Switzerland's Approximation of its Legislation to the EU Acquis: Specificities, Lessons and Paradoxes, 9 Eur. J.L. Reform 449 2007.

Summaries of EU legislation: http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/tr0028_en.htm, 6.04.2013.

Switzerland and the EU: the prospects of bilateralism (2008), CSS Analyses in Security Policy, Center for Security Studies (CSS), Zurich.

The Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security.