Uwarunkowania reorientacji polityki Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej po roku 2011
PDF

Słowa kluczowe

arabska wiosna
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Unia Europejska
Afryka Północna

Jak cytować

Przybylska-Maszner, B. (2014). Uwarunkowania reorientacji polityki Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej po roku 2011. Przegląd Politologiczny, (1), 51–65. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.4

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań reorientacji polityki Unii wobec regionu Afryki Północnej po roku 2011, w związku z jej zaangażowaniem podczas ‘arabskiej wiosny’, a także analiza zakresu nowego podejścia w odniesieniu do praktycznych możliwości wdrażania unijnych instrumentów polityk. Powyższe rozważania pozwolą na przedstawienie wniosków dotyczących dalszego zaangażowania Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i budowy nowych ram podejścia strategicznego UE w tym regionie, zarówno na płaszczyźnie ustalania interesów na arenie brukselskiej, jak i przedstawienia wypracowanego stanowiska i uruchomienia działań na arenie międzynarodowej.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.4
PDF

Bibliografia

Aliboni R., Ammor F. M. (2009), Under the Shadow o f ‘Barcelona’: From the EMP to the Union for the Mediterranean, EuroMeSCo Paper, nr 77, styczeń.

Balfour R. (2012), EU Conditionality after the Arab Spring, 16 Papers IEMed, czerwiec.

Bauchard D. (2008), L ’Union pour la Méditeranée: un défi européen, „Politique étrangère”, nr 1.

Bechev D., Nicolaidis K. (2008), The Union fo r the Mediterranean: A Genuine Breakthrough or more of the Same?, „The International Spectator”, vol. 43, nr 3, wrzesień.

Council of European Union (2011a), Council Conclusions on the management of migration from the Southern Neighbourhood, 11 April 2011, 8909/1/11.

Council of European Union (2011b), Council conclusions on Tunisia, 3065*11 Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 31 January 2011.

Council of European Union (2011c), Council conclusions on Egypt, 3065th FOREIGN AFFAIRS

Council meeting, Brussels, 31 January 2011.

Council of European Union (2011d), Council Regulation 204/2011 of 2 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, OJEU, L 58/1.

Council of European Union (2011e), Council conclusions on Libya, 3076th FOREIGN AFFAIRS Council meeting Brussels, 21 March 2011.

EC (2002), Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Integrating Migration Issues in the European Union’s Relations with Third Countries. Brussels,

December 2002, COM(2002) 703.

EC (2005), Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Tenth Anniversary of the Euro-Mediterranean Partnership: A work programme to meet the challenges of the next five years, Brussels, 12.04.2005, C0M(2005) 139 final.

EC (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A dialogue for migration, mobility and security with the southern Mediterranean countries, Brussels, 24.05.2011, C0M(2011) 292 final.

EC, HR (2011), European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Joint Communication: A Partnership fo r Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean, Brussels, 8.03.2011, C0M(2011) 200 final.

EC-EEAS (2011), Joint Staff Working Paper - A Medium Term Programme fo r a renewed European Neighbourhood Policy (2011-2014), C0M(2011) 303, Brussels, 25 May 2011.

European Council, Conclusions, 24-25 March 2011, EUCO 10/1/11. Euromed, Regional Strategy Paper (2007-2013) and Regional Indicative Programme (2007-2010) for the Euro-Meditaerranean Partnership.

Faath S., Mattes H., Senyücel S., Güner S. (2006), Factors and Perceptions Influencing the Implementation of the European Neighbourhood Policy in Selected Southern Mediterranean Partner Countries, EuroMeSCo Paper 49, październik.

HR (2011a), Speech o f High Representative Catherine Ashton on main aspects and basic choices of the Common Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy, European Parliament - Strasbourg, Brussels, 11 May 2011, A 179/11.

HR, EC (2011), A New Response to a Changing Neighborhood, A review o f European Neighbourhood Policy, Joint Communication by the High Representative of the Union for Foreign Affairs

and Security Policy and the European Commission, Brussels, 25 May 2011, COM (2011) 303.

Jańczak J. (2011), Polish presidency o f the European Union and the Arab Spring, w: The Arab Spring, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań.

PascouauY. (2012), The Arab Spring and Migration: Will the New Global Approach to Migration and Mobility Respond to the Challenges?, w: An Arab Springboard fo r EU Foreign Policy?, red. Sven Biscop i in., „Egmont Papers”, nr 54.

Perceptions o f the EU in Neighborhood Partner countries, Evolving attitudes 2009-2010 [Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt], Opinion Polling and Research (OPPOL) project, funded under the

-2010 ENPI regional information and communication programme.

President of the European Council, HR (2011), Joint statement by President o f the European Council Herman Van Rompuy, and EU High Representative Catherine Ashton on UN Security Council resolution on Libya, Brussels, 17 March 2011.

Przybylska-Maszner B. (2011), Border Crisis in Lampedusa - the Symbol o f a failed Policy o f the EU Borders Externalization, w: De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries, red. J. Jańczak, Berlin.

Rewizorski M. (2011), The Economics o f the Arab Spring, w: The Arab Spring, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań.

Wojna B. (2009), Trudne początki Unii dla Morza Śródziemnego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.

Zając J. (2002), Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Zdanowski J. (2011), Bliski Wschód: bunt czy rewolucja, Kraków.