Reasons behind the success of the “Islamic State”
PDF (English)

Słowa kluczowe

„Państwo Islamskie”
ISIS
terroryzm
przyczyny terroryzmu
Al-Kaida

Jak cytować

Wojciechowski, S. (2016). Reasons behind the success of the “Islamic State”. Przegląd Politologiczny, (2), 127–136. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.10

Abstrakt

Współczesny terroryzm ściśle związany jest z całym szeregiem różnorakich zagrożeń. Obecnie najważniejszym spośród nich jest „Państwo Islamskie” (PI). Celem tekstu jest wskazanie najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu siły oraz znaczenia „Państwa Islamskiego”. Są one sumą składową szeregu ściśle powiązanych ze sobą różnorodnych czynników. Można je podzielić na dwie główne kategorie obejmujące przyczyny endogenne związane z różnorakimi działaniami podejmowanymi przez „Państwo Islamskie” oraz źródła egzogenne obejmujące inne wydarzenia czy procesy, które także przyczyniły się do sukcesów PI. Pomimo kurczenia się wpływów „Państwo Islamskie” jeszcze długo będzie destabilizować sytuację międzynarodową i zagrażać bezpieczeństwu. Poznanie zatem źródeł jego sukcesów uznać należy za kwestę priorytetową, która może być pomocna nie tylko w pokonaniu PI, ale także uniknięciu wzrostu potęgi innych organizacji islamistycznych czy terrorystycznych w przyszłości.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.2.10
PDF (English)

Bibliografia

Brisard J., Martinez D. (2016), Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding, Thomson Reuters Accelus, www.risk.thomsonreuters.com, 26.01.2016.

Byman D. (2016), Comparing Al Qaeda and IS: Different goals, different targets, www.brookings.edu, 10.01.2016.

Comby J. (2016), Zagrożenie ze strony IS większe niż stwarzane przez Al-Kaidę, http://wiadomosci.wp.pl (13.03.2016).

Dawn M. (2014), ISIS: And Its Hostages ISIL/Islamic State/Daesh, Createspace.

Hall B. (2015), Inside ISIS. The Brutal Rise of a Terrorist Army, New York.

Global Terrorism Index 2015, Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, www.economicsandpeace.org, 18.01.2016.

Gaier M. (2016), From Local Actor to Global Threat, The So-Called Islamic State (IS) in Iraq and Syria, „Konrad-Adenauer Stiftung International Reports, The Globalisation of Terrorism”, no. 1.

Laurent S. (2014), Kalifat terroru. Kulisy działania Islamic State, Warszawa.

McCants W. (2015), The IS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, New York.

Mironova V. ( 2016), Understanding the Changing Tactics of so-called Islamic State, „NATO Review Magazine”, 15.04.2016, www.nato.int, 17.06.2016.

Niemiecki wywiad ostrzega przed zamachami. “Zagrożenie islamskim terroryzmem większe niż w 2001 roku”, www.newsjs.com, 17.03.2016.

ONZ: Już 34 ugrupowania ekstremistyczne przysięgły wierność Państwu Islamskiemu, wiadomości, wiadomości.wp.pl, 17.03.2016.

Osiewicz P. (2014), Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich po 2010 roku: krytyczna analiza stosowanych pojęć, “Przegląd Politologiczny”, no. 1.

Park B. (2014), Five Reasons why Islamic State will be Hard to Destroy, „The Telegraph”, 15.08.2014.

Relations between the European Union 2011 – determinants, areas of co-operation and prospects (2015), eds. A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin.

Wejkszner A. (2010), Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań.

Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa.

Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.

Wojciechowski S., Siadkowski A. (2014), Understanding Contemporary Terrorism and Counterterrorism, Dąbrowa Górnicza.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.