Nr 2 (2012)

Artykuły

Andrzej Chodubski
7-20
Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.1
PDF
Michał Kuź
21-27
Stany Zjednoczone Europy czy Unia Amerykańska?
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.2
PDF
Józef M. Fiszer
29-47
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki)
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.3
PDF
Elżbieta Kużalewska
49-64
Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej)
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.4
PDF
Katarzyna Żódź-Kuźnia, Janusz Wiśniewski
65-84
Dynamika wzajemnych relacji między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na początku XXI wieku
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.5
PDF
Marceli Kosman
85-92
Droga na Downing Street. Uwagi nad karierę polityczną Margaret Thatcher
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.6
PDF
Przemysław J. Sieradzan
93-105
Czynniki destabilizacji politycznej w Karaczajo-Czerkiesji: separatyzm etniczny i fundamentalizm religijny
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.7
PDF
Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz
107-113
Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.8
PDF
Krzysztof Fedorowicz
115-130
System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.9
PDF
Remigiusz Rosicki
131-146
Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.10
PDF
Jacek Raubo
147-154
Neokonserwatyzm na tle systemu partyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.11
PDF
Maciej Wojtacki
155-170
O naturze sporów kompetencyjnych. Konflikty pomiędzy organami władzy państwowej w polskiej myśli polityczno-prawnej na przełomie XX i XXI wieku
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.12
PDF