Analiza językowa tekstu prawniczego

Main Article Content

Kazimierz Michalewski

Abstrakt

It is an analysis of the grounds of a certain court order. The text contains numerous linguistic deficiencies. Among them are: typing errors, spelling mistakes, punctuation, flexographic, lexical and syntactical errors. Undeniably they harm the prestige of the office which signed the document and make it more difficult to interpret the decisions of such an office. Albeit the result of the analysis of one legal writing does not entitle to making generalizations, however it encourages linguists to become interested in this category of speech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalewski, K. (2014). Analiza językowa tekstu prawniczego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 67-80. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.6
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Kazimierz Michalewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Emerytowany profesor w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w słowotwórstwie i semantyce współczesnej polszczyzny, stylistyce oraz pragmalingwistyce.

Bibliografia

  1. Choduń A., 2010, Prawo a język urzędowy, w: Język w prawie administracji gospodarce, red. K. Michalewski, Łódź.
  2. Malinowska E., 1995, Styl urzędowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole.
  3. Wojtak M., 2004, Gatunki urzędowe na tle innych typów piśmiennictwa użytkowego – zarys problematyki, w: Język. Prawo. Społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole.
  4. Wróblewski B., 1948, Język prawny i prawniczy, Kraków.
  5. Zieliński M., 1999, Języki prawne i prawnicze, w: Polszczyzna 2000, red. W. Pisarek, Kraków.