Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej
Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej
redakcja Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski

Artykuły naukowe

Andrzej Charciarek
7-22
Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.1
PDF
Małgorzata Gębka-Wolak
25-37
Wstępne uwagi o normie składniowej aktów prawnych
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.2
PDF
Beata Jezierska, Małgorzata Jakobsze
39-48
Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.3
PDF
Anna Kaczmarek
49-58
Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.4
PDF
Ewa Kołodziejek
59-66
Kultura komunikacji urzędowej
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.5
PDF
Kazimierz Michalewski
67-80
Analiza językowa tekstu prawniczego
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.6
PDF
Beata Michalska
81-91
Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.7
PDF
Andrzej Moroz
93-107
Granice błędu – norma językowa a teksty prawne
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.8
PDF
Bogusław Nowowiejski
109-124
Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminologią a słownictwem potocznym i środowiskowym)
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.9
PDF
Małgorzata Pachowicz
125-137
„A bym zapomniał:) Założyłem skrzynkę...”. Uwagi o etykiecie i estetyce językowej w korespondencji studentów z nauczycielami akademickimi
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.10
PDF
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch
139-150
Etyka języka w świadomości studentów
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.11
PDF
Eliza Tarary
151-169
Realizacja wzorca listu elektronicznego na przykładzie relacji student — uczelnia
https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.12
PDF