Kultura komunikacji urzędowej

Main Article Content

Ewa Kołodziejek

Abstrakt

The topic of considerations is the language communication culture of varied official texts. The author evaluates the level of linguistic competence of the authors of ministerial documents published on the Web pages of those institutions. She also reports on the attitudes of the senders and addressees of official texts forming the subject of discussion of the First Congress of the Official Language (Pol. I Kongres Języka Urzędowego). She contends, drawing on her personal experiences, that translators engaging in the translation of EU texts into Polish demonstrate utmost care for wording and communicability of official documents. Moreover, translators are held up as a model of care for high level of culture of office communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejek, E. (2014). Kultura komunikacji urzędowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 59-66. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.5
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Internetowej Poradni Językowej, członek prezydium Rady Języka Polskiego, przewodnicząca Zespołu Kultury Żywego Słowa RJP. Autorka rozpraw z zakresu socjo- i etnolingwistyki: Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej, Szczecin 1994; Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005. Autorka książek  z  zakresu  poprawności  językowej  i  kultury  języka.

Bibliografia

  1. Kołodziejek E., 2013a, Czy jest takie słowo? O dylematach poradnictwa językowego, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. II, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań.
  2. Kołodziejek E., 2013b, E-urząd – język komunikacji internetowej wybranych instytucji państwowych, w: I Kongres Języka Urzędowego, Kancelaria Senatu, Warszawa.
  3. Kłopotowska A., 2013, Meandry pracy unijnego tłumacza. Jak powstają polskie wersje tekstów urzędowych Unii Europejskiej, w: I Kongres Języka Urzędowego, Kancelaria Senatu, Warszawa.
  4. Wojtak M., 2001, Styl urzędowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin.