Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminologią a słownictwem potocznym i środowiskowym)

Main Article Content

Bogusław Nowowiejski

Abstrakt

The article provides information on the contemporary Polish sports terminology. It provides evidence for its dynamic quantitative development conditioned by various factors, mainly the extra-linguistic ones. Additionally, it points out fundamental qualitative changes, first of all ever progressing stylistic differentiation which finds reflection, among others, in the monographic and lexicographic descriptions of sports vocabulary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowowiejski, B. (2014). Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminologią a słownictwem potocznym i środowiskowym). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 109-124. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.9
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Bogusław Nowowiejski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego. Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, dialektologia, onomastyka, historyczna leksykografia ogólna i gwarowa, polszczyzna kresowa, współczesna polszczyzna, język w mediach, język miasta, polska terminologia sportowa. Autor ok. 150 publikacji, w tym monografii: Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism) (1996), Z zagadnień kontaktów językowych (2010), Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza — źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii (2011). Inicjator i redaktor rocznika „Białostockie Archiwum Językowe” oraz serii wydawniczej „Białostockie Studia Językoznawcze”.

Bibliografia

 1. Buttler D., 1981, Tendencje rozwojowe w zasobie słownym powojennej polszczyzny, w: Współczesna polszczyzna, pod red. H. Kurkowskiej, Warszawa, s. 209-210.
 2. Cockiewicz W., 1978, Właściwości i uwarunkowania komunikacji językowej sportowców podczas gier zespołowych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 81-95.
 3. Cockiewicz W., 1988, Komentarz transmisji sportowej w telewizji (charakterystyka składniowa). Studium z zakresu składni języka mówionego, Kraków.
 4. Doroszewski W. (red.), 1958-69, Słownik języka polskiego, t. 1-11, Warszawa.
 5. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa.
 6. Ilski M., 2013, Słownik sportowy niemiecko-polski, Warszawa.
 7. Jadacka H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa.
 8. Koper M., 2003, „Poezja futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, t. IV, Lublin, s. 51-62.
 9. Mazur J. (red.), 2000, Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J., Lublin.
 10. Müldner-Nieckowski P., 2003, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.
 11. Nowowiejski B., 2007, Językowy obraz polskiego sportu (na materiale z codziennej prasy ogólnopolskiej i lokalnej), w: Media Studies. Refleksje nad stanem obecnym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin, s. 349-364.
 12. Nowowiejski B., 2008, Refleksje nad współczesną polską leksyką sportową, w: Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji, t. II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn, s. 23-35.
 13. Nowowiejski B., 2010, Polskie słownictwo sportowe w świetle słowników XX wieku, „Prace Filologiczne”, t. LVIII, s. 283-298.
 14. Nowowiejski B., 2011, Niektóre językowe skutki feminizacji sportu, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska i K. Skibski, Poznań, s. 161-172.
 15. Ożóg K. (red.), 2009, Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, Rzeszów.
 16. Ożdżyński J., 1970, Polskie słownictwo sportowe, Wrocław.
 17. Pelczar W., 1999, Zmilitaryzowany futbol. O wojskowym aspekcie piłkarskich sprawozdań sportowych, w: Język. Teoria. Dydaktyka, red. B. Greszczuk, Rzeszów, s. 303-309.
 18. Podracki J., 1978, Wpływ języka sportowego na inne odmiany polszczyzny, „Kultura Fizyczna”, nr 6, s. 265-269.
 19. Smółkowa T., 2001, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków.
 20. Sobczak B., 2000, Słownictwo wprowadzone do polszczyzny w 2. poł. XX wieku, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin, s. 42-49.
 21. Tworek A., 2002, Terminologia sportowa w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków, s. 251-257.
 22. Wiśnicki M., 2004, Słownictwo telewizyjnego komentarza sportowego (na przykładzie transmisji z meczów piłkarskich), „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 49-63.
 23. Zieliński L., 2002, Wpływ słownictwa sportowego na język polityki, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków, s. 259-272.
 24. Zieliński L., 2003, Nowe znaczenia leksyki sportowej a leksykografia. Na przykładzie języka polskiego i niemieckiego, w: Język. Literatura. Dydaktyka, red. J. Opoka, A. Oskiera, Łódź, s. 63-76.
 25. Żmigrodzki P., 2003, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice.