Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej

Main Article Content

Anna Kaczmarek

Abstrakt

The article deals with the subject of expansive borrowings from English, encountered in the texts of fashion journalists published in the pages of women’s magazines. The Anglicisms in question have been characterized in confrontation with the criteria of evaluation of linguistic innovation used today by normativists, namely: the criterion of self-sufficiency, language economy  and  also  the  functional,  visual  and  aesthetic  criteria.  The  analysis  of  this  lexis renders  possible  its  evaluation  with  regard  to  usefulness  in  the  Polish  language,  but  also makes it possible to formulate conclusions whether we can talk today about the process of creation of a professional jargon of fashion journalists.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, A. (2014). Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 49-58. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.4
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Anna Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego na Wydziale Filologii Polskiej  i  Klasycznej  UAM  w  Poznaniu. Autorka  artykułów  związanych  z  tematyką mody językowej, amerykanizacji polszczyzny oraz anglicyzmów w polskiej współczesnej prasie kobiecej.

Bibliografia

 1. Grybosiowa A., 2003, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice.
 2. Lubaś W., 1996, Polszczyzna wobec najnowszych przemian społecznych, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław, s. 153-161.
 3. Markowski A., 2000, Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s. 96-111.
 4. Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 5. Markowski A., Ciupińska M., Dulna-Rak E., Kozioł-Chrzanowska E., Łozińska M., Niepytalska-Osiecka A., Pawelec-Skurzyńska M., Zdunek U., 2011, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań, s. 11-49.
 6. Pisarek W. (red.), 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.
 7. Przetakiewicz J., 2013, Cudze chwalicie…, „Flesz”, nr 8, s. 38.
 8. Sękowska E., 2007, Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 44-53.
 9. Mańczak-Wohlfeld E. (red.), 2010, Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa.
 10. Walczak B., 1995, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy, z. 9-10, s.1-16.
 11. Wilkoń A. 1987, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.