Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych

Main Article Content

Beata Michalska

Abstrakt

Modern business is connected with the Internet, and—on the background of the prototypic corporate Web sites—the pages of doctors’ offices constitute a separate category as the advertising of medical services in Poland is regulated by law. Because of that, doctors—being the owners of private surgeries—are confronted with significant limitations in this area. According to the Act of the Supreme Medical Council (Pol. Naczelna Rada Lekarska) of December 16, 2011 doctors are not allowed to advertise the health services they provide. It is permitted to publish only the information including, among others, the professional title, specialization, the name and surname, days and hours of admission, with the reservation that such information may not possess the attributes of an advertisement. Practically, it is very hard to discern the difference between information and advertisement. The survey of the Web sites of dental offices indicates the presence of communicative elements fulfilling the persuasive function. More careful reading allows one to notice also the evaluating lexis. The compiled research material allows the author to suggest a hypothesis that the studied texts represent persuasive acts of speech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalska, B. (2014). Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 81-91. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.7
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Beata Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Studentka IV roku Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przygotowuje rozprawę z zakresu językoznawstwa na temat leksykalnych środków wartościowania na internetowych stronach gabinetów lekarskich.

Bibliografia

 1. Bralczyk J., 1998, Język na sprzedaż, Warszawa.
 2. Chmielecki A., 1999, Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Warszawa.
 3. Duda A., 2006, Świat wartości przedstawiony w reklamie – analiza zawartości reklam prasowych z 2004 roku, w: Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, red. T. Goban-Klas, Radom, s. 313-324.
 4. Grzegorczykowa R., 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a Kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław, s. 11-28.
 5. Kochan M., 2002, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa.
 6. Kodeks etyki lekarskiej, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf (dostęp: 28.04.2013).
 7. Laskowska E., 1992, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz.
 8. Laskowska E., 1996, Typy wartości w tekstach potocznych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 1., s. 76-82.
 9. Lewicki A.M., 1995, Frazeologizmy w sloganach reklamowych (reklama prasowa), w: A.M. Lewicki, R. Tokarski, Kreowanie świata w tekstach, Lublin, s. 215-228.
 10. Lewiński P.H., 1999, Retoryka reklamy, Wrocław.
 11. Loewe I., 2009, Retoryka w reklamie, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Dacy, P. Wilczek, Warszawa, s. 250-271.
 12. Markowski A. (red.), 2012, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 13. Ożóg K., 2001, Kategorie semantyczne często używane w tekstach reklamowych, w: idem, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów, s. 107-129.
 14. Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.
 15. Świątek J., 2002, Informacja a perswazja w tekście reklamowym, w: Język trzeciego tysiąclecia II, tom I, red. J. Szpila, Kraków, s. 313-322.
 16. Świątek J., 2006, Informacja w przekazie reklamowym, w: Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, red. T. Goban-Klas, Radom, s. 325-336.
 17. Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011 r., http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/ 0013/32053/ru029-11-VI.pdf (dostęp: 28.04.2013).
 18. Zimny R., 2008, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa.