Chrzest Polski w polskim dyskursie rocznicowym

Main Article Content

Joanna Sobczykowa

Abstrakt

Autorka analizuje dyskurs poświęcony rocznicy Chrztu Polski jako część współczesnego polskiego dyskursu tożsamościowego. Obserwuje synonimiczne nazwy faktu historycznego, jego wartościowanie, komponenty; pogłębianie sensu: następstwa, relację religijność – państwowość (narodowość); wyrażanie pamięci (początek, tożsamość); język i metajęzyk wypowiedzi. Pokazuje różne wartościowanie historyczności, sakralności i europejskości, różne postawy uczestników wobec przekazywanej idei, niejednolite cele komunikacyjne, uwikłania światopoglądowe, osłabione poczucie wspólnoty kulturowej i narodowej, a zarazem swobodę i wyrafinowane posługiwanie się językiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczykowa, J. (2018). Chrzest Polski w polskim dyskursie rocznicowym. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (33), 105–120. https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.9
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Joanna Sobczykowa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, Polska

profesor zwyczajny; pracuje w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jest członkiem Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN oraz członkiem Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; zainteresowania naukowe dotyczą historii języka polskiego, problematyki języka religijnego oraz, ogólnie, języka kultury; artykuły publikuje w lubelskich tomach dotyczących problematyki językowego obrazu świata, w łódzkiej serii poświęconej myśli chrześcijańskiej w kulturze, a także w poznańskiej serii Język religijny dawniej i dziś; opublikowała następujące książki autorskie i współautorskie: O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek – Budny – Murzynowski (2012); Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka (2001); Studia z historii skrótów językowych w polszczyźnie ogólnej do roku 1939 (na materiale języka prasy) (1987).

Bibliografia

 1. A. Podmiotowa (Spis źródeł)
 2. Babuchowski S., 2016, Monstrancja i krzyż z tysiącletniego dębu, „Gość Niedzielny”, nr 14, s. 7.
 3. [brak autora], 2016, 966. Chrzest Polski [omówienie książki: Krzysztof Ożóg, 966.
 4. Chrzest Polski. Wydawnictwo Biały Kruk 2015], „Don Bosco”, nr 4, s. 30.
 5. Drzewiecki P., 2016, Amen, „Niedziela”, nr 24, s. 9.
 6. Dudkiewicz L., 2016a, Nasze narodowe DNA, „Niedziela”, nr 20, s. 3.
 7. Dudkiewicz L., 2016b, Ostatni artykuł ojca Jana Góry, „Niedziela”, nr 23, s. 3.
 8. Dudkiewicz L., 2016c, W kolebce naszego życia na wieki, „Niedziela”, nr 17, s. 3.
 9. Dudkiewicz L., 2016d, Wiarą się podzielić. Rozmowa z abp. Wojciechem Polakiem, „Niedziela”, nr 8, s. 14–15.
 10. Dudkiewicz L., 2016e, Wszystko, co Polskę stanowi, oddajemy Maryi, „Niedziela”, nr 18, s. 3.
 11. Dudkiewicz W., 2016, Ku czci św. Wojciecha, „Niedziela”, nr 18, s. 8.
 12. Dudziński W., 2016, Liczby mówią wiele, „Niedziela”, nr 18, s. 6.
 13. Frukacz M., ks., 2016, 800 czytelników Niedzieli na pielgrzymce. Pytania o tożsamość chrześcijańską, „Niedziela”, nr 18, s. 20.
 14. Gancarczyk M., ks., 2015, Chrzest z wiary czy z polityki?, „Gość Niedzielny”, nr 49, s. 3.
 15. Gancarczyk M., ks., 2016, My, ludzie z wody, „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 3.
 16. Grajewski A., 2015, Jak Dąbrówka Mieszka nawróciła, „Gość Niedzielny”, nr 49, s. 36–37.
 17. Grajewski A., 2016, Nasze DNA. Rozmowa z bp. Grzegorzem Rysiem, „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 22–24.
 18. Jaklewicz T., ks., 2015, Chrzest, czyli co?..., „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 26–27.
 19. Jaklewicz T., ks., 2016, Gorące lato w Krakowie, „Gość Niedzielny”, nr 1, s. 21.
 20. Kabiesz E., 2016, Sceny chrztu Mieszka I do filmu Mesco dux baptizatur, czyli Książę Mieszko ochrzczony zostały nakręcone w romańskiej katedrze w Cieszynie, „Gość Niedzielny”, nr 16, Program TV na tydzień, s. 3.
 21. Kindziuk M., 2016, Urodziny Kościoła i państwa, „Niedziela”, nr 5, s. 7.
 22. Kluba M., 2015, ŚDM w kraju Bożego miłosierdzia, „Gość Niedzielny”, nr 50, s. 40–41.
 23. Kowalczyk D., ks., SJ, 2016, Gdy was dzieci zapytają…, „Gość Niedzielny”, nr 1, s. 38.
 24. Kowalczyk M., 2016, Powiedz Amen, „Niedziela Młodych”, nr 24, s. 56–57.
 25. Krawczyk E., 2016, Zgromadzenie narodowe w Poznaniu. Fundament pokoleń, „Niedziela”, nr 17, s. 13.
 26. Krzewicki J., ks., 2016, Prekursorzy jedności Europy, „Niedziela”, nr 10, s. 10–11.
 27. Łoziński B., 2015, Rząd wesprze obchody 1050. rocznicy Chrztu, „Gość Niedzielny”, nr 49, s. 5.
 28. Łoziński B., 2016, Ewangelia zszywała Europę, [Rozmowa z o. Maciejem Ziębą OP], „Gość Niedzielny”, nr 28, s. 20–22.
 29. Łuczak M., ks., 2016, Naród tonący w ciemnościach ujrzał światłość, „Niedziela”, nr 15, s. 10–11.
 30. Łysiak W., 2016, Orzeł i Krzyż, „Gazeta Polska”, nr 15, s. II–III.
 31. Macura A., 2016, Franciszek napisał list do Polaków, „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 5.
 32. Markowski A., 2016a, Ocalić Europę, „Niedziela”, nr 24, s. 20–21.
 33. Markowski A.,2016b, Światło prawdy, która zwycięża, „Niedziela”, nr 26, s. 27.
 34. Mickiewicz A., 2016, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego [fragment], „Gazeta Polska”, nr 15, s. IV.
 35. [Notka redakcyjna 1], 2016, Chrzest Polski – nasze DNA, [temat numeru] „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 3.
 36. [Notka redakcyjna 2], 2016, Powiedz: Amen!, [zapowiedź], „Niedziela”, nr 20, s. 48–49.
 37. [Notka redakcyjna 3], 2016, Sympozjum naukowe [zapowiedź], „Gość Niedzielny”, nr 13, s. 8.
 38. [Notka redakcyjna 4], 2016, Tajemnice początków Polski: Wyspa władców, „Gość Niedzielny”, nr 16 – Program TVP, s. 2.
 39. [Notka redakcyjna 5], 2016 Wieczór 206 [zapowiedź], „Niedziela”, nr 16, s. 42.
 40. Nowak A., 2015, Czy pamiętacie, że jesteście Narodem dumnym ze swej ponadtysiącletniej tradycji, czy czujecie więź z rodakami?, „Precz z białą gęsią” – raz jeszcze, „Gość Niedzielny”, nr 49, s. 74.
 41. [Okładka 1], 2016, Polsko, ja ciebie chrzczę…, „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 1.
 42. [Okładka 2], 2016, Od czasów Mieszka I oddychamy chrześcijaństwem, „Niedziela”, nr 17, s. 1.
 43. Panfil T., 2016, Chrzest Polski, „Gazeta Polska”, nr 15, s. IV–VI.
 44. Rastawicka A., 2015, Przymierze z Maryją. Jasnogórskie śluby narodu, „Niedziela”, nr 38, s. 26–27.
 45. Rozpiątkowski P., ks., 2016, Polska zawsze wierna, „Niedziela”, nr 17, s. 10–12.
 46. Różycki K., 2016, Jak to ze chrztem było. Rozmowa z prof. A.M. Wyrwą, dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Angora”, nr 15, s. 14–16.
 47. Rytel-Andrianik P., ks., 2016, Gdzie chrzest, tam nadzieja, „Niedziela”, nr 15, s. 5.
 48. Sarzyński P., 2016, Mieszko, Mieszko, mój koleżko, „Polityka”, nr 15, s. 89–91.
 49. Skubiś I., ks., 2016a, Nie jesteśmy na zawsze, „Niedziela”, nr 18, s. 3.
 50. Skubiś I., ks. 2016b, Chrzcielnica – źródło życia, „Niedziela”, nr 23, s. 3.
 51. Starzak G., 2016, Bez chrztu nie byłoby Polski. Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem, „Don Bosco”, nr 4, s. 4–7.
 52. Steele Ph., 2016, Nawrócenie i chrzest Mieszka I, Kraków.
 53. Stelmasiak A., 2016, Podróż do źródła Polski, „Niedziela”, nr 12, s. 6–7.
 54. Szarek J., 2016, Powrócić do duchowych źródeł Polski, „Źródło”, nr 18, s. 7–9.
 55. Szczerek Z., 2016, Chrzest do pokolorowania, „Polityka”, nr 17, s. 16–18.
 56. Szostkiewicz A., 2016, Chrzest jak Unia… Rozmowa z prof. Henrykiem Samsonowiczem, historykiem, o pożytku i użytkach z chrztu przyjętego przez Mieszka I 1050 lat temu,
 57. „Polityka”, nr 16, s. 14–16.
 58. Śliwa L., 2016, Ojciec chrzestny, „Gość Niedzielny”, nr 16, s. 18–21.
 59. Tomoń S., o., OSPPE, 2016, Polscy biskupi oddali naród Maryi, „Niedziela”, nr 20, s. 8–9.
 60. Wakuła P., 2016, Po prostu biznes [Humoreska], „Angora”, nr 17, s. 2.
 61. Wiśniewska J., 2016, Feminizm ponad demokracją. Ideologia ponad zdrowym rozsądkiem, „Niedziela”, nr 10, s. 12.
 62. Wroński A, 2016, Imperium Christianum?, „Gazeta Polska”, nr 15, s. VII–VIII.
 63. Zawitkowski J., bp, 2016, „Krzyż i Orzeł” na 1050-lecie Chrztu Polski, „Niedziela”, nr 6, s. 13.
 64. Zieliński T., 2016, Od chrztu wszystko się zaczęło, „Niedziela”, nr 15, s. 12–13.
 65. Żaryn J., 2016, Stolica Apostolska bliska tysiącletniej Polsce, „Niedziela”, nr 5, s. 35. B.
 66. Przedmiotowa
 67. Bartmiński J., 2012, Zmiany obrazu świata Polaków we współczesnym dyskursie publicznym, w: Idem, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 208 225.
 68. Chlebda W., 2002, Polak przed mapą mentalną świata, „Etnolingwistyka”, t. 14, s. 9–26.
 69. Fleisher M., 2003, Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, w: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 107–143.
 70. Langkammer H., 1994, Słownik biblijny, Katowice.
 71. Łastawski K., 2004, Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1, s. 206–237.
 72. Łuczak M., 2016, Dyskurs autopromocyjny w prasie religijnej na przykładzie tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Zagadnienia wstępne, w: Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś, red. I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz, Katowice, s. 97–106.
 73. Skudrzykowa A., Warchala J., 2002, Dyskurs edukacyjny a kompetencja interakcyjna, w: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, „Studia Pragmalingwistyczne” 3, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 277–284.
 74. Sobczykowa J., 2012, Słownictwo sakralne w polskim dyskursie publicznym, w: Wortsemantik.
 75. Zwischen Säkularisierung und (Re)sakralisierung öffentlicher Diskurse, Herausgegeben von A. Nagórko, Hildesheim-Zürich-New York, s. 73–88.
 76. Szadura J., 1993, Z badań nad autostereotypem Polaka. Kryteria polskości, w: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne I, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin, s. 239–256.
 77. Szkołut T., 2010, Dyskurs o etosie inteligencji polskiej w epoce transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji humanistycznej, w: Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI w., red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s. 145–159.
 78. Wojtak M., 2011, Dyskurs religijny, styl religijny i zjawiska pokrewne, w: Eadem, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów, s. 28–45.