Nr 33 (2017): Dyskurs religijny 1
Dyskurs religijny 1

Artykuły naukowe

Katarzyna Czarnecka
7–18
Od Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego do YOUCAT. Uwagi o modelach pytań katechizmowych
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.1
PDF
Jolanta Klimek-Grądzka
19–32
Про православне монастирське життя в Патериконі Сильвестра Косова (1635). Лексичне дослідження
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.2
PDF
Dorota Kozaryn
33–42
Początki polskiego chrześcijaństwa na podstawie Kroniki to jest historyi wszytkiego świata… Marcina Bielskiego
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.3
PDF
Anna Kozłowska
43–56
Definicje poetyckie w tekstach literackich Karola Wojtyły. Uwagi wstępne
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.4
PDF
Dorota Masłej
57–66
O zapomnianym polskim tłumaczeniu tzw. Parafrazy Modlitwy Pańskiej Ludolfa z Saksonii
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.5
PDF
Gabriela Olchowa
67–76
Chrzest i dedykacja – między sacrum a profanum
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.6
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
77–90
Współczesna grzeczność językowa w świadomości poznańskich kleryków
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.7
PDF
Wiesław Przyczyna, Aneta Załazińska
91–104
Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.8
PDF
Joanna Sobczykowa
105–120
Chrzest Polski w polskim dyskursie rocznicowym
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.9
PDF
Bogdan Walczak
121–130
Chrzest Polski w oczach historyka języka
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.10
PDF
Małgorzata Wojtaszek
131–142
O zapomnianych XIX-wiecznych wyrazach i związkach wyrazowych z kręgu leksyki religijnej (na przykładzie dokumentów Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej)
https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.11
PDF