Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)

Main Article Content

Marta Wrześniewska-Pietrzak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrześniewska-Pietrzak, M. (2018). Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (34), 175-178. https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.12
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Gramatyki  spółczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka książek: Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych (2012), Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy” (2017); do jej zainteresowań badawczych należą: aksjolingwistyka, polski język migowy, tożsamość językowa głuchych, metodyka nauczania polskiego języka migowego, język religijny (w szczególności wartości w tekstach Jana Pawła II).