Nr 34 (2017): Dyskurs religijny 2
Dyskurs religijny 2

Artykuły naukowe

Leszek Bednarczuk
7-34
Językowe drogi chrystianizacji Polski
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.1
PDF
Katarzyna Czarnecka
35-46
O niektórych schematach w internetowej autoprezentacji żeńskich zgromadzeń zakonnych
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.2
PDF
Beata Drabik
47-58
Gest liturgiczny w perspektywie lingwistycznej i antropologicznej. Zarys problematyki
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.3
PDF
Andrzej Draguła
59-70
Zabiorę się czy wstanę? Od przekładu przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) do teologii miłosierdzia
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.4
PDF
Joanna Gorzelana
71-84
Leksyka związana z rodziną w poezji religijnej polskiego oświecenia
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.5
PDF
Iwona Grodź
85-96
Wielka wiara, wielka miłość… Sacrum w kinie na przykładzie Matki Joanny od Aniołów Jerzego Kawalerowicza (1960)
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.6
PDF
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
97-108
Leksyka religijna we współczesnych słownikach języka polskiego (nazwy zakonnic i zakonników)
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.7
PDF
Małgorzata Okupnik
109-124
Językiem filmu o antropologii żałoby. Przypadek 33 scen z życia Małgorzaty Szumowskiej
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.8
PDF
Wiktor Pskit
125-140
Części zmienne Mszy św. w przekładzie: wybrane kolekty w dwóch angielskich wersjach Novus Ordo Missae
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.9
PDF
Agnieszka Sieradzka-Mruk
141-152
Eksklamacje (wykrzyknienia) o funkcji emotywnej w dawnych i współczesnych tekstach nabożeństwa drogi krzyżowej
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.10
PDF
Marta Wrześniewska-Pietrzak
153–174
Językowy obraz śmierci w opowiadaniach pt. Niebo dla akrobaty Jana Grzegorczyka
https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.11
PDF