Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce 2018, ss. 214

Main Article Content

Marta Wrześniewska-Pietrzak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrześniewska-Pietrzak, M. (2018). Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce 2018, ss. 214. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 171-175. https://doi.org/10.14746/psj.2018.13
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Marta Wrześniewska-Pietrzak
doktor habilitowany, profesor UAM w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka książek: Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych (2012), Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy” (2017); do jej zainteresowań badawczych należą: aksjolingwistyka, polski język migowy, tożsamość językowa
głuchych, metodyka nauczania polskiego języka migowego, język religijny (w szczególności wartości w tekstach Jana Pawła II).