Nr 35-36 (2018): Dyskurs religijny 3
Dyskurs religijny 3

Artykuły naukowe

Joanna Gorzelana
9-22
Spojrzenie człowieka na Boga Ojca w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej na podstawie leksyki określającej ojca
https://doi.org/10.14746/psj.2018.1
pdf
Magdalena Jankosz
23-32
Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku
https://doi.org/10.14746/psj.2018.2
pdf
Andrzej Kominek
33-43
Językowy obraz wolności w pismach ks. Franciszka Blachnickiego
https://doi.org/10.14746/psj.2018.3
PDF
Dorota Kozaryn
45-54
O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków)
https://doi.org/10.14746/psj.2018.4
PDF
Stanisław Koziara
55-65
Polszczyzna biblijna a polszczyzna literacka. Historyczne związki i uwarunkowania
https://doi.org/10.14746/psj.2018.5
PDF
Małgorzata Nowak
67-77
Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II
https://doi.org/10.14746/psj.2018.6
PDF
Anna Petrikova
79-91
Категория гоноратива в греко-католических молитвословиях
https://doi.org/10.14746/psj.2018.7
pdf (Русский)
Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak
93-116
„Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną” – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II
https://doi.org/10.14746/psj.2018.8
PDF
Jolanta Sławek
117-130
O Polsce, „umiłowanej ojczyźnie wszystkich Polaków”, czyli o pojęciu ojczyzny w homiliach Jana Pawła II
https://doi.org/10.14746/psj.2018.9
PDF
Wojciech Stelmach
131-144
Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów
https://doi.org/10.14746/psj.2018.10
PDF
Dagmara Świerkowska
145-157
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku)
https://doi.org/10.14746/psj.2018.11
PDF
Urszula Wieczorek
159-167
Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego
https://doi.org/10.14746/psj.2018.12
PDF