Joanna Smól, Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku. Studium genologiczne, Poznań 2018

Main Article Content

Katarzyna Zagórska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zagórska, K. (2018). Joanna Smól, Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku. Studium genologiczne, Poznań 2018. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 177-180. https://doi.org/10.14746/psj.2018.14
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Katarzyna Zagórska

Katarzyna Zagórska
doktor habilitowany, profesor UAM w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej. Językoznawczyni, w obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się teolingwistyka i komunikologia. Autorka publikacji książkowych Listy czasowników Jana Pawła II (2011) oraz Misyjność
mediów katolickich na przykładzie Radia Emaus. Studium pragmalingwistyczne (2018). Członkini Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego i Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.