O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w tematycznych słownikach internetowych

Main Article Content

Katarzyna Czarnecka

Abstrakt

The research material comprises dictionaries of terms related to Catholicism, functioning on Polish websites. The aim of this lexicographical-nature study is the description of dictionary definitions, namely ways of defining meanings that appear in the online dictionaries collected. The author distinguishes 3 types of texts appearing in the section of the headword, in which a definition is traditionally placed: 1) information about what the headword means, tending to be balanced, provided in stylistically neutral vocabulary, sometimes with features of academic style – objective definitions; 2) information about the meaning of a word, supplemented by a humorous or satirical presentation of the designatum – subjective definitions; 3) Texts that replace a proper definition, connected to headwords in different ways – pseudo-definitions (failed definitions or comments). The number of dictionaries published on the Internet proves that the model of a dictionary as a way to share information is considered useful and attractive. The method of composing a definition, however, shows how different objectives are attributed to online dictionaries: not only should they impart knowledge about the language, but first of all describe the world and shape favorable or reluctant attitude of readers to religious issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czarnecka, K. (2015). O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w tematycznych słownikach internetowych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 17–35. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Katarzyna Czarnecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr hab., zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa. Badaniami obejmuje zjawiska mieszczące się w sferze polskiego języka religijnego, zwłaszcza zagadnienia leksykalne i kreację obrazu rzeczywistości. Interesuje się również stylistyką wypowiedzi prasowych.

Bibliografia

 1. Apresjan J., 1980, Semantyka leksykalna, Warszawa.
 2. Bartmiński J., Tokarski R. (red.), 1993, O definicjach i definiowaniu, Lublin.
 3. Bauer Z., Hipertekst [hasło], 2006, w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków, s. 75–76.
 4. Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.
 5. Boniecka B., 2003, Temat a miejsce rozmowy, w: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. J. Grzenia, M. Kita, Katowice, s. 91–112.
 6. Czarnecka K., 2012, O internetowych słownikach języka wybranych wspólnot katolickich, w: Język doświadczenia religijnego, t. IV, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin, s. 51–63.
 7. Czarnecka K., w druku, Próby leksykografii religijnej w zasobach polskiego Internetu.
 8. Dalgiewicz M., b.r., Język religijny w sytuacjach duszpasterstwa internetowego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZS/dalgiewicz/8katecheza.html [dostęp 2.10.2015].
 9. Doroszewski W., 1958, Uwagi i wyjaśnienia wstępne, w: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1, Warszawa, s. XXX–XXXIV.
 10. Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.
 11. Grochowski M., 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa.
 12. Jankowski K., b. r., Nasz słownik, http://www.oaza.pl/ [dostęp: 10.01.2011].
 13. Malacki Z. (red.), 1998, Ku Jasnej Górze z WAPM, Warszawa.
 14. Markowski A., 1993, Definiowanie i definicje w opisie języka obiegowego. Przyczynek do dyskusji, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 101–109.
 15. Martini C. M., 1999, Słownik duchowości, Kraków.
 16. Nowakowska B., 2009, Słowniki języka polskiego w Internecie, w: Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s. 139–150.
 17. Przybylska R., Przyczyna W., 2004, Język kleryków, „Res Publika Nowa”, nr 2, s. 61–65.
 18. SBW – Słownik, http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=149 [dostęp: 10.01.2011].
 19. SD – Słownik duchowy, http://rekolekcje24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:modlitwa-jezusowa&catid=76:leksykon-modlitwy&Itemid=57 [dostęp: 10.01.2011].
 20. SE – Słownik, http://emaus.parafia.info.pl/?p=main&what=285 [dostęp: 10.01.2011].
 21. SGP – Słownik gwary pielgrzymkowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, http://wapm.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=71 [dostęp: 10.01.2011].
 22. SGPG – Słownik gwary pielgrzymkowej, http://www.kuria.gliwice.pl/~pielgrzymka/index.php?strona=slownik [dostęp: 10.01.2011].
 23. SGPP – Słownik gwary pielgrzymkowej, http://plock.gazeta.pl/plock/1,46343,4363178.html#ixzz1BcPR4mpf [dostęp: 10.01.2011].
 24. SJW – Słownik języka wewnętrznego Opus Dei, http://www.opus-info.org/index.php?title=S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_wewn%C4%99trznego_Opus_Dei [dostęp: 10.01.2011].
 25. SL – Słownik liturgiczny, http://liturgia.wiara.pl/doc/ [dostęp: 10.01.2011].
 26. SLO – Słownik liturgiczny, http://www.oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=55 [dostęp: 10.01.2011].
 27. SLT – Słownik, http://www.liturgia.pl/node/ [dostęp: 10.01.2011].
 28. SŁP – Słowniczek pielgrzymkowy, http://jajecznica.17-ka.org.pl/slowniczek.html [dostęp: 10.01.2011].
 29. SMP – Słownik MaPyska, http://legaba.6te.net/slownik.htm [dostęp: 10.01.2011].
 30. SNP – Słownik niektórych pojęć związanych z zakonami, http://monastycyzm.w.interia.pl/Slown.htm [dostęp: 10.01.2011].
 31. SNT – Słowniczek niektórych terminów związanych z życiem konsekrowanym, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/D/DZ/calkowicie_dla.html [dostęp: 10.01.2011].
 32. SNTJ – Słownik nowicjatu Towarzystwa Jezusowego prowincji wielkopolsko-mazowieckiej, http://www.jezuici.pl/nowicjat/index.php?page=alias-5 [dostęp: 10.01.2011].
 33. SP – Słownik pojęć, http://www.maciejowka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:slownik-pojec&catid=24:wspolnota&Itemid=42#07 [dostęp: 10.01.2011].
 34. SPNJ – Słownik pojęć. Nowicjat jezuitów prowincji Polski południowej, http://nowicjat.deon.pl/wordpress/?page_id=1453 [dostęp: 10.01.2011].
 35. STB – Słownik terminów biblijnych, oprac. sx, http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/ [dostęp: 10.01.2011].
 36. STBI – Słownik terminów biblijnych, oprac. Wasilewski P., http://www.biblia.info.pl/stb.html [dostęp: 10.01.2011].
 37. STZ – Słownik terminów zakonnych, http://genepedia.pl/index.php/S%C5%82ownik_termin%C3%B3w_zakonnych [dostęp: 10.01.2011].
 38. Termińska K., 1993, Problem swoistości definicji semantycznych jako pytanie o relatywizację, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 119–130.
 39. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2006, Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga… Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów.
 40. Żmigrodzki P., 2009, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice.