Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego
Pogranicza językoznawstwa polonistycznego

Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach

redakcja: Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski

Artykuły naukowe

Katarzyna Czarnecka
17–35
O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w tematycznych słownikach internetowych
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.1
PDF
Andrzej Draguła
37–51
Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.2
PDF
Romana Łapa
53–62
Z opisu wyrażeń modalnych w Kodeksie prawa kanonicznego
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.3
PDF
Witold Mańczak
63–69
O zjawisku, które w tekstach polskich występuje w ponad 60% wyrazów
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.4
PDF
Małgorzata Okupnik
71–85
Ha(e)ndlowe pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.5
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
87–96
Kilka uwag o nieodnotowanych w słownikach współczesnej polszczyzny formacjach feminatywnych
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.6
PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek
97–113
„Zgromadziła nas miłość”. Językowy obraz miłości w homiliach ślubnych
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.7
PDF
Michał Szczyszek
115–128
Problemy z granicami wypowiedzeń w polszczyźnie mówionej – uwagi wstępne
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.8
PDF
Lidia Tanuszewska
129–136
Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.9
PDF
Przemysław Wiatrowski
137–158
Indonezyjskie i polskie idiomy – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych
https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.10
PDF