Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża

Main Article Content

Andrzej Draguła

Abstrakt

Contemporary advertising, both commercial and social, appeals increasingly to religious symbolism as a rhetorical argument. Communicative as well as persuasive effectiveness of advertising depends indeed on the appropriate denotation and connotation of the iconography used in visual advertisements. Religious, and particularly Christian, symbolism is generally clear to the addressees in our culture. This paper aims to answer the question of the consequences which the cultural reinterpretation of Christian imagery in visual advertising brings. The author argues that this process results in a “semantic shift” involving the expansion of the original meanings. On the one hand, Christian iconography loses some of its genetic sacredness; on the other hand, it sacralizes the new reality which is being advertised. The author proves his thesis by means of pointing to the reinterpretation of two established Christian images, i.e. the Last Supper and the Cross.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Draguła, A. (2015). Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 37–51. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.2
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Andrzej Draguła, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny

ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. teologii, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym US oraz Katedry Komunikacji Religijnej na PWT. Dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Autor książek: Eucharystia zmediatyzowna. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji (2009); Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji (2010); Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (2012); Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (2013); Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015); Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę (2015). Członek redakcji kwartalnika „Więź”. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu komunikacji religijnej (symbolicznej, wizualnej, tekstowej). Publicysta.

Bibliografia

 1. (www 1) http://news.sky.com/home/sky-news-archive/article/1293138 [dostęp: 12.04.2008].
 2. (www 2) http://www.cherryflava.com/cherryflava/2006/06/is-wayne-rooney-the-new-jesus-christ.html [dostęp: 12.04.2008].
 3. (www 3) http://www.footy-boots.com/rooney-nike-shocking-marketing-image/ [dostęp: 12.04.2008].
 4. Boespflug F., 2008, Karykatury Boga. Potęga i niebezpieczeństwo obrazu, przeł. M. Szewc, Poznań.
 5. Bralczyk J., 1998, Język na sprzedaż, Warszawa.
 6. Breitenbach P., 2007, Boykottaufrufe aus der Ostermesse? http://www.werbeblogger.de/2007/04/05/boykottaufrufe-aus-der-ostermesse/ [dostęp: 12.04.2012].
 7. Bruncz D., 2005, Wieczerza jak libacja?, http://www.ekumenizm.pl/religia/spoleczenstwo/wieczerza-jak-libacja/ [dostęp: 24.01.2006].
 8. Communio et progressio, 1971, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Rzym.
 9. Cottin J., 2006, Les reprises de la Cène de Vinci dans l’art et la publicité, „Médium”, nr 6, s. 100–114.
 10. Cottin J., Walbaum R., 1997, Dieu et la pub!, Genève.
 11. Draguła A., 2013, Bluźnierstwo, Warszawa.
 12. Frutiger A., 2010, Człowiek i jego znaki, przeł. C. Tomaszewska, Kraków.
 13. Harris R., Seldon A., 1962, Advertising and the Public, London.
 14. Karłowicz D., 2004, [wypowiedź w:] Uwolnić świętego Mikołaja, „Więź”, nr 12, s. 11–25.
 15. Komorowski P., 2011, Religia w reklamie – czy wiarę się sprzedaje, „Purpose. Przedsiębiorczość w kulturze”, nr 4; http://www.purpose.com.pl/magazyn_purpose/mag_religia_w_reklamie__czy_wiare_sie_sprzedaje.html [dostęp: 12.04.2008].
 16. Kosiewski P., 2005, Pod jedną kreską, „Tygodnik Powszechny”, nr 30 (17.02.2005), s. 11.
 17. Królikowski J., 2008, Nieme słowo. Teologia w sztuce, Tarnów.
 18. Lewiński P.H., 1999, Retoryka reklamy, Wrocław.
 19. Lugrin G., Molla S., 2008, Dieu – otage de la pub?, Genève.
 20. Lustiger J.M., 1998, Questions aux fils de pub, „Le Monde”, 07.04.1998.
 21. Maison D., Maliszewski N., 2008, Co to jest reklama społeczna, w: Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków, s. 9–41.
 22. Nowak K.S., 2010, Uliczne gry w symbole, czyli sacrum na outdoorze, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4 (238), s. 191–199.
 23. Podstawka K., 1996, Marketing, Warszawa.
 24. Pohl T., 2009, Motywy kulturowe i historyczne w przekazach reklamowych, Zduńska Wola.
 25. Saint-Martin I., 2006, Christ, Pietà, Cène, à l’affiche: écart et transgression dans la publicité et le cinéma, „Ethnologie française”, nr 1 (36), s. 65–81, DOI: 10.3917/ethn.061.0065
 26. Stafiej L., 2004, [wypowiedź w:] Uwolnić świętego Mikołaja, „Więź”, nr 12, s. 11–25.
 27. Turek A., 2002, Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześcijańska w reklamie, Lublin.