Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach

Main Article Content

Karol Zierhoffer

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zierhoffer, K. (2015). Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 13-14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4514
Dział
Przedmowa
Biogram autora

Karol Zierhoffer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

językoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jego bardzo bogaty dorobek naukowy dotyczy głównie onomastyki i polskiego słownictwa rozpatrywanego na tle słowiańskim. Otrzymał najwyższe wyróżnienie uniwersyteckie Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis; 15 listopada 2011 r. odbyła się uroczystość związana z odnowieniem po pięćdziesięciu latach jego doktoratu. Główne prace: Nazwy miejscowe północnego Mazowsza (1957); Studia z historii i geografii słownictwa polskiego i słowiańskiego (1963); Nazwy miast Wielkopolski (1987); Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy (2000); Polska a Europa w świetle nazw geograficznych (2007); Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność (2011).