Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału

Main Article Content

Lidia Tanuszewska

Abstrakt

This article is about the translation as a process which changes the way of thinking in the other language, the one in which we translate. In order to make that text understandable for readers, the translator needs to make some changes in the original text, i.e. to manipulate with the language, so that the translation will transfer the same meaning and sense of the original one. Paraphrase is one of the strategies that is presented in this work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tanuszewska, L. (2015). Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 129–136. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.9
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Lidia Tanuszewska, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego

prof. dr hab., profesor nadzwyczajny na Wydziale Filologicznym im. Blaže Koneskiego Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Skopju; tłumaczka literatury polskiej na język macedoński. Zainteresowania badawcze: przekładoznawstwo, językoznawstwo porównawcze polsko-macedońskie, literaturoznawstwo polskie i porównawcze. W 2015 roku otrzymała nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za przekład na język macedoński Imperium R. Kapuścińskiego.

Referencje

  1. Bukowski P., Heydel M. (red.), 2009, Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków.
  2. Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.
  3. Levi J., 1982, Umjetnost prevođenja, prev. Bogdan L. Dabić, Sarajevo.
  4. Wojtasiewicz O., 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa.
  5. Велев И., 2008, Македонска книжевност IX–XVII век, Битола.