O kilku typach innowacji frazeologicznych w powieści McDusia Małgorzaty Musierowicz

Main Article Content

Paulina Anna Miękus

Abstrakt

The aim of this thesis is the analysis and interpretation of selected phraseological innovations in the Małgorzata Musierowicz’s novel McDusia. The author elaborates on extended supplementary innovation and mixed paraphrasing and innovation of collocations, which are combined into two idioms. Analysis and interpretation of the selected types of phraseological innovations in the Małgorzata Musierowicz’s novel McDusia lead to the following conclusion: both are justified in terms of situation. The purpose of phraseological innovations is to make narration more expressive and stress the anthropocentric point of view. Phraseological innovations individualize the characters’ utterances and make featured situations more imaginable. Their role is stylisation, what means that the most often they recall paterns of Polish colloquial language not including swear words.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miękus, P. A. (2015). O kilku typach innowacji frazeologicznych w powieści McDusia Małgorzaty Musierowicz. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 161–168. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.11
Dział
Debiuty naukowe
Biogram autora

Paulina Anna Miękus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

mgr, zatrudniona jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniem frazeologii w powieściach dla młodzieży wydawanych w latach 1945–2015.

Referencje

 1. Bańko M., 2004, Słownik porównań, Warszawa.
 2. Bąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.
 3. Bąba S., 2009a, Główne typy innowacji frazeologicznych, w: S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań, s. 25–30.
 4. Bąba S., 2009b, Innowacje frazeologiczne i kryteria ich oceny, w: S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań, s. 31–39.
 5. Bąba S., Liberek J., 2001, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 6. Bąba S., Liberek J., 2010, Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa [CD].
 7. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.
 8. Dziamska-Lenart G., 2004, Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań.
 9. Ignatowicz-Skowrońska J., 2008, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej powieści polskiej, Szczecin.
 10. Ignatowicz-Skowrońska J., 2009, Modyfikacje znaczenia frazeologizmu wdowi grosz w tekstach współczesnej polszczyzny, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań, s. 173–188.
 11. Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A. (oprac.), 2011, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.
 12. Liberek J., 1998, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań.
 13. Liberek J, 2011, Zmiany znaczeń frazeologizmów, w: S. Bąba, J. Liberek, Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Poznań, s. 43–54.
 14. Musierowicz M., 2012, McDusia, Poznań.