Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach

Main Article Content

Zygmunt Zagórski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zagórski, Z. (2015). Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 9-12. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4513
Dział
Przedmowa
Biogram autora

Zygmunt Zagórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

prof. dr hab., językoznawca związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jego bardzo bogaty dorobek naukowy jest zróżnicowany i dotyczy dialektologii, onomastyki, kultury języka, składni, stylistyki lingwistycznej, tekstologii i osiągnięć polskiego językoznawstwa. Otrzymał najwyższe wyróżnienie uniwersyteckie Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis; 15 listopada 2011 r. odbyła się uroczystość związana z odnowieniem po pięćdziesięciu latach jego doktoratu. Główne prace: Gwary Krajny (1964); Gwary północnej Wielkopolski (1967); Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII w. do r. 1918 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski) (1981); O badaniach w zakresie świadomości językowej w kilku województwach zachodnich (1982); Nazewnictwo geograficzne Poznania (2008); Językoznawstwo polskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919–2009 (w zarysie) (2011).