Ha(e)ndlowe pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie

Main Article Content

Małgorzata Okupnik

Abstrakt

In the essay “Ha(e)ndels passages” the slogans of the Poznań Philharmonic were analyzed. The research had two aims. The first goal was to verify whether the advertisings texts, inducing people to the participation in musical events, really differ from the typical commercial advertising. The second aim consisted in the examination if the language of the slogan determines its autonomy and peculiarity. The review of slogans proved that their authors use various communication and language games. Slogans of the Poznań Philharmonic are inventive and intriguing. Cultural organizations are obliged to pay attention to the language of advertisings texts. In promotional campaigns they must not go beyond standards and descend into the level of pop culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Okupnik, M. (2015). Ha(e)ndlowe pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 71–85. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.5
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Małgorzata Okupnik, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

dr, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracuje na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Autorka monografii Autobiografie polskich sportowców samotników (2005) oraz wielu artykułów naukowych na temat autobiografizmu, badań biograficznych i pamięci; redaktor tomu Nie lubię chodzić po cudzych śladach... O życiu i dziełach Ryszarda Wiktora Schramma (2009). Przygotowuje książkę na temat doświadczenia utraty w kulturze współczesnej. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się także marketing.

Bibliografia

 1. (www 1) Akcja „IN-VITRO” (2011), http://www.ptt-poznan.pl/spektakle/aktualne/akcja/ [dostęp: 11.10.2015].
 2. (www 2) http://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-miasto-warte-poznania,355.html [dostęp: 11.10.2015].
 3. (www 3) http://www.speakingconcerts.pl [dostęp: 13.03.2012]
 4. (www 4) http://www.fabryka-sztuki.com.pl/idea [dostęp: 17.10.2015].
 5. (www 5) http://www.bilety24.pl/event/view/id/2533/Koncert_Urodzinowy_90Lat_KKS_Lech_Poznan [dostęp: 14.01.2012].
 6. (www 6) http://www.ptt-poznan.pl/spektakle/aktualne/w-przygotowaniu/football-...-2012/ [dostęp: 11.10.2015].
 7. (www 7) 007. The Music of Bond http://poznan.culturowo.pl/koncert-the-music-of-james-bond--e10767 [dostęp: 27.03.2012].
 8. (www 8) http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl [dostęp: 11.10.2015].
 9. (www 9) http://www.filharmoniapoznanska.pl [dostęp: 11.10.2015].
 10. (www 10) http://www.filharmoniapoznanska.pl/koncerty/archiwum/ [dostęp: 11.10.2015].
 11. (www 11) http://www.filharmonia.wroclaw.pl [dostęp: 27.03.2012]
 12. (www 12) http://prosinfonika.eu/strona-glowna#/muzykoteka [dostęp: 17.10.2015].
 13. Bauer Z., 2006, Między stuleciami, w: L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa, s. 16–25.
 14. Bralczyk J., 2004, Język na sprzedaż, Gdańsk.
 15. Budzyński W., 2006, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa.
 16. Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 17. Fischer W.B., 2001, Kommunikation und Marketing für Kulturprojekte, Bern–Stuttgart–Wien.
 18. Frank S.A., 2011, Online-Kulturmarketing und Social Media, w: Kompedium Kulturmarketing, Handbuch für Studium und Praxis, red. A. Klein, München, s. 141–166.
 19. Głowiński M., 1989, Reklama [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław, s. 426.
 20. Głowiński M., 1997, Aforyzm a slogan, w: M Głowiński, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków, s. 292–299.
 21. Kamińska-Szmaj I., 1996, Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 13–22.
 22. Klein A., 2011, Grundlagen der Kulturmarketing, w: Kompedium Kulturmarketing. Handbuch für Studium und Praxis, red. A. Klein, München 2011, s. 7–22.
 23. Klein G., 2008, Urbane Bewegungskulturen. zum Verhältnis von Sport, Stadt und Kultur, w: Bewegungsraum und Stadtkultur. Sozial- und kulturwissenschaftlische Perspektiven, red. J. Funcke-Wieneke, G. Klein, Bielefeld, s. 13–30.
 24. Kochan M., 2002, Slogan w reklamie i polityce, Warszawa.
 25. Kochnowicz A., 2012, Ceviche z Kochankiem i kopanie piłki, „IKS. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”, nr 3, s. 49.
 26. Limański A., Drabik I., 2007, Marketing w organizacjach non-profit, Warszawa.
 27. Łuc I., 2010, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice.
 28. Łuc I., Bortliczek M., 2008, Reklama nośnikiem treści (a)kulturowych i (a)kulturalnych, w: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń, s. 260–274.
 29. Marchwiński J., Kilka uwag o edukacji muzycznej w szkolnictwie średniego i wyższego szczebla, w: Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych, red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań 1997, s. 56–65.
 30. Mazurek, G., 2008, Promocja w Internecie – narzędzia, zarządzanie, praktyka, Gdańsk.
 31. Mokwa M.P., Prieve E.A., Dawson W.M., 1980, Marketing the Arts, New York.
 32. Okupnik M., 2010, Homo globalis w sieci marketingu, w: Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, Warszawa, s. 449–458.
 33. Okupnik M., 2011, Nowe media w komunikacji marketingowej instytucji kultury, w: Nowe media, ale nowe czy stare problemy? Teoria i praktyka współczesnej komunikacji społecznej, red. J. Hajdasz, Poznań, s. 193–203.
 34. Sobocińska M., 2008, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Warszawa.
 35. Sobol E. (red.), 1997, Słownik wyrazów obcych PWN. Wydanie nowe, Warszawa.
 36. Szczęsna E., 2001, Poetyka reklamy, Warszawa.
 37. Sznajder A., 1993, Sztuka promocji, Warszawa.
 38. van Dijk J., 2010, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. J. Konieczny, Warszawa.
 39. Witek E., 2014, Komunikacja wizerunkowa. Nowoczesne narzędzia, Wrocław.
 40. Wróblewski Ł., 2012, Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Warszawa.
 41. Żyrek E., b.r., Piwo Waszyngtona, http://marketing-news.pl/article.php?art=2051 [dostęp: 11.10.2015].