Z opisu wyrażeń modalnych w Kodeksie prawa kanonicznego

Main Article Content

Romana Łapa

Abstrakt

The text is about modality from a linguistic point of view. The author takes a broad understanding of a modal category (modality indentified with communicative intention) and analyses the so called basic modal units: verbs and predicates, which together with an infinitive create a verbal construction. She examines a function of the mentioned expressions in the Code of Canon Law. Willing to accept a specific character of contexts with modal expressions, she includes in the description conclusions coming from earlier study of newspaper texts, homilies and speeches of John Paul II.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łapa, R. (2015). Z opisu wyrażeń modalnych w Kodeksie prawa kanonicznego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 53–62. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.3
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Romana Łapa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: składnia tekstów różnych odmian współczesnej polszczyzny, semantyka językoznawcza, pragmatyka. Autorka dwóch książek: Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współczesnej polskiej prasie (2003) i Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe (2015) oraz artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach językoznawczych.

Bibliografia

 1. Boniecka B., 1976, O pojęciu modalności (przegląd problemów badawczych), „Język Polski”, z. 56, s. 99 –110.
 2. Boniecka B., 1999, Wykład o modalności, „Annales UMCS. Sectio FF”, vol. 17, s. 7–29.
 3. Grzegorczykowa R., 1973, Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy, w: Otázky slovanské syntaxe III, Brno, s. 201–205.
 4. Jędrzejko E., 1987, Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Wrocław.
 5. Jędrzejko E., 1988, O tzw. wewnętrznej i zewnętrznej konieczności i jej podstawowych wykładnikach leksykalnych, „Polonica”, t. 13, s. 17–27.
 6. Jędrzejko E., 2000, Modalność – w języku i w tekstach: od gramatyki do stylistyki, w: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim, red. E. Sławkowa, Cieszyn, s. 113–155.
 7. Jędrzejko E., 2002, Modalność – kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 9, s. 57–67.
 8. Łapa R., 2003, Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współczesnej polskiej prasie, Poznań.
 9. Łapa R., 2004, O modalności w homiliach i w przemówieniach Jana Pawła II, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17.04.2002, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, s. 139–145.
 10. Łapa R., 2015, Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe, Poznań.
 11. Roszko R., 1993, Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Warszawa.
 12. Wilkoń A., 2002, Kategoria modalności, w: Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków, s. 44–50.
 13. Wronkowska S., Ziembiński Z., 2001, Zarys teorii prawa, Poznań.
 14. Zieliński M., Ziembiński Z., 1992, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa.