Problemy z granicami wypowiedzeń w polszczyźnie mówionej – uwagi wstępne

Main Article Content

Michał Szczyszek

Abstrakt

The article discusses the problems associated with segmented into separate sentences the stream of spoken language. There are both: theoretical problems (what is utterance?, what are its boundaries?, what are the theoretical proposals for the segmentation of utterances?), and practical problems (where is the real border between the two utterances in spoken language?, what criteria of segmentation stream of spoken language can be used?). The language material – which is the basis for the research presented in this article – comes from twenty task-oriented dialogue sessions with the participation of forty speakers performing a specific task. As a result of the analysis, based on available positions and theoretical reflection I managed to develop a tool for syntactical segmentation of the stream of spoken language. This tool can be presented in the form of a new (innovative) concept of definition of the utterance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczyszek, M. (2015). Problemy z granicami wypowiedzeń w polszczyźnie mówionej – uwagi wstępne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 115–128. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.8
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego, adiunkt w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: interpersonalna komunikacja językowa, wariant mówiony języka polskiego oraz werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzyludzkiej. Zajmuje się głównie zagadnieniami polszczyzny współczesnej, zwłaszcza jej słowotwórstwem, oraz problematyką związaną z normą językową.

Bibliografia

 1. (www 1) https://sites.google.com/site/diagestteam/ [dostęp: 18.05.2011].
 2. (www 2) https://pl.wikipedia.org/wiki/Bit [dostęp: 18.05.2011].
 3. (www 3) https://www.lat-mpi.eu./tools/elan/download [dostęp: 18.05.2011].
 4. (www 4) https://www.mpi.nl [dostęp: 18.05.2011].
 5. Boersma P., 2010, Praat 3.9: Doing Phonetics by Computer. A Computer Software, http://www.praat.org [dostęp: 18.05.2011].
 6. Cockiewicz W., 1985, O wyodrębnieniu wypowiedzeń w tekście mówionym. Założenia teoretyczne i projekt segmentacji, w: Badania nad językiem Telewizji Polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, red. Z. Kurzowa, Warszawa, s. 38–68.
 7. Gołąb Z., Heinz A., Polański K., 1968, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa.
 8. Grochowski M., 1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych (zarys problematyki), w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. S. Urbańczyk, t. II: Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa, s. 213–299.
 9. Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
 10. Jarmołowicz E., Malisz Z., Karpiński M., Szczyszek M., 2007, Gesture, Prosody and Lexicon in Task-oriented Dialogues: Multimedia Corpus Recording and Labelling, w: Verbal and Nonverbal Communication Behaviours, eds. A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, E. Keller, M. Marinaro, Springer LNAI Series 4775, Heidelberg, s. 99–110.
 11. Karpiński M., Jarmołowicz-Nowikow E., Malisz Z., Szczyszek M., Juszczyk K., 2008, Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych, „Investigationes Linguisticae”, vol. 16, s. 83–98.
 12. Klemensiewicz Z., 1971, O wytycznych definicji zdania uwagi przyczynkowe [„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1964, z. 22, s. 103–108], przedruk w: Problemy polskiej składni. Studia – dyskusje – polemiki z lat 1945–1970, red. A.M. Lewicki, Warszawa, s. 93–101.
 13. Polański K. (red.), 1995, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa– Kraków.
 14. Ropa A., Rusowicz A., 1985, Rola cech prozodycznych w segmentacji tekstu mówionego, w: Badania nad językiem Telewizji Polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, red. Z. Kurzowa, Warszawa, s. 25–37.
 15. Saloni Z., Świdziński M., 1998, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 16. Szczyszek M., Karpiński M., 2010, Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”, „Investigationes Linguisticae”, vol. 22, s. 139–156.
 17. Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, wyd. 3. popr. i uzup., Wrocław.