Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99

Main Article Content

Przemysław Wiatrowski

Abstrakt

book review

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiatrowski, P. (2015). Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 171–178. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.12
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Przemysław Wiatrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr, językoznawca polonista, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz redakcji „Poznańskich Spotkań Językoznawczych”. Autor dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce, Indonezji, Malezji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Zainteresowania naukowe: fonetyka, frazeologia, socjolingwistyka, stylistyka lingwistyczna, tekstologia, onomastyka oraz językoznawstwo indonezyistyczne.