Próby leksykografii religijnej w zasobach polskiego Internetu
PDF

Słowa kluczowe

lexicography
online dictionary
religious language
persuasion

Jak cytować

Czarnecka, K. (2015). Próby leksykografii religijnej w zasobach polskiego Internetu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 33–43. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.1

Abstrakt

Research material analyzed in the article includes dictionaries devoted to religious contents available on Polish websites, with particular emphasis on publications related to the Roman Catholic faith (80 items). The aim of the Author is to try to present online religious dictionaries, showing their specificity and related problems. Characteristics include issues such as: 1) thematic scope of dictionaries (domination of the Bible teachings, liturgics and vocabulary typical for specific religious environments and communities); 2) original or secondary nature of the text (online dictionary as an electronic adaptation of a printed work or an independent creation); 3) structure and method of functioning of online dictionaries (text or hypertext; insufficient use of technical possibilities, e.g. connecting entries with a network of links); 4) Choice between a dictionary and an encyclopedia (type of information contained in head entries; alphabetical system typical for a dictionary as a convenient form of conveying any content; a need to study types of definitions); 5) Author’s intentions and stylistic tone of a dictionary (lack of objectivity in conveying information; making comments; persuasiveness in defining meanings, polemics, satire or a joke). Online dictionaries, similarly as most contents published on the Internet, cause problems concerning data reliability. It is also not supported by anonymity and a trend for copying, paraphrasing and moving texts, typical for the Internet.

https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.1
PDF

Bibliografia

Aleksander D. i P., 1996, Przewodnik po Biblii, Warszawa.

Aleksander P., 1996, Encyklopedia Biblii, Warszawa.

Bauer Z., 2006, Hipertekst [hasło], w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków, s. 75–76.

CJRM – Czym jest Radio Maryja – słownik, http://www.radiomaryja.pl.eu.org/slownik.html [dostęp: 3.09.2011].

Czarnecka K., 2012, O internetowych słownikach języka wybranych wspólnot katolickich, w: Język doświadczenia religijnego, t. IV, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin, s. 51–63.

Czarnecka K., 2015, O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w tematycznych słownikach internetowych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 29: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, s. 17–35.

Dalgiewicz M., b.r., Język religijny w sytuacjach duszpasterstwa internetowego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZS/dalgiewicz/8katecheza.html [dostęp: 5.11.2015].

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.

Gulczyński R., b.r., Słownik pojęć związanych z Kościołem, http://www.filipini.poznan.pl/art.php?tresc-177 [dostęp: 5.11.2015].

Jankowski K., b.r. a, Nasz słownik, http://www.archiwalna.oaza.pl/dokument.php?id=700 [dostęp: 5.11.2015].

Jankowski K., b.r. b, Zagubiony katolicyzm?, http://www.apologetyka.katolik.pl/gor%C4%85ce-polemiki/kerygmat-po-katoliscku/1022-zagubiony-katolicyzm [dostęp: 3.09.2011].

Kameraz-Kos N., 2000, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa.

Kamińska-Szmaj I. (red.), 2001, Słownik wyrazów obcych, Wrocław.

Kaszowski M., b.r., Słownik zagadnień omawianych w „Katechizmie Kościoła Katolickiego” http://www.teologia.pl/m_k/kkk1m05.htm [dostęp: 3.09.2011].

Kloch J., 2013, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce.

LD – Leksykon duchowości, http://rekolekcje24.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=76:leksykon-modlitwy&Itemid=57&layout=default [dostęp: 3.09.2011].

LM – Leksykon modlitwy, http://rekolekcje24.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=76:leksykon-modlitwy&Itemid=57&layout=default [dostęp: 3.09.2011].

Malacki Z. (red.), 1998, Ku Jasnej Górze z WAPM, Warszawa.

Martini C.M., 1999, Słownik duchowości. Mały przewodnik dla duszy, Kraków.

Nowakowska B., 2009, Słowniki języka polskiego w Internecie, w: Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s. 139–150.

O’Collins G., Farrugia E.G., b.r., Leksykon terminów teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, http://www.opoka.org.pl/slownik/leksykon-tk_index.html [dostęp: 3.09.2011].

PSTS – Podręczny słownik terminów sufickich, http://www.macierz.org.pl/artykuly/sufizm/podreczny_slownik_suficki.html [dostęp: 5.11.2015].

Rakowski P., b.r., Słownik, http://www.jezuici.pl/prakowski/slownik.html [dostęp: 3.09.2011].

RMS – Czym jest Radio Maryja – Słownik, http://www.radiomaryja.pl.eu.org/slownik.html [dostęp: 3.09.2011].

SBD – Słownik buddyjski, http://amitaba.republika.pl/slownik.html [dostęp: 5.11.2015].

SB – Słownik biblijny, http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/ [dostęp: 5.11.2015].

SBW – Słownik, http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=149 [dostęp: 5.11.2015].

SD – Słownik duchowy, http://rekolekcje24.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=75:maly-przewodnik-dla-duszy&Itemid=57&layout=default [dostęp: 3.09.2011].

SGP – Słownik gwary pielgrzymkowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, http://wapm.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=71 [dostęp: 5.11.2015].

SGPP – Słownik gwary pielgrzymkowej, http://plock.gazeta.pl/plock/1,46343,4363178.html#ixzz100EZLMrm&id=79:sownik-gwary-pielgrzymkowej&catid=41:artykuy)

[dostęp: 3.09.2011].

SGPT – Słownik gwary pielgrzymkowej, http://www.pielgrzymka.parafia.turek.pl/index.phpoption=com_content&view=article [dostęp: 3.09.2011].

SI – Słownik islamu, http://sites.google.com/site/oislamie/slownik-islamu [dostęp: 5.11.2015].

SJW – Słownik języka wewnętrznego Opus Dei, http://www.opus-info.org/index.php?title=S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_wewn%C4%99trznego_Opus_Dei [dostęp: 3.09.2011].

SKNS – Słownik katolickiej nauki społecznej, http://www.kns.gower.pl/slownik/slownik.htm [dostęp: 5.11.2015].

SMB – Słownik miejsc biblijnych, oprac. P. Wasilewski, http://www.biblia.info.pl/smb.php [dostęp: 5.11.2015].

SMP – Słownik MaPyska, http://legaba.6te.net/slownik.htm [dostęp: 3.09.2011].

SNO – Słownik Novus Ordo, http://breviarium.blogspot.com/2006/07/sownik-novus-ordo-czad-dla-jezusa.html [dostęp: 3.09.2011].

SNP – Słownik niektórych pojęć związanych z zakonami, http://monastycyzm.w.interia.pl/Slown.htm [dostęp: 5.11.2015].

SNTJ – Słownik nowicjatu Towarzystwa Jezusowego prowincji wielkopolsko-mazowieckiej, http://www.jezuici.pl/nowicjat/index.php?page=alias-5 [dostęp: 5.11.2015].

SOP – Słownik Oazowo-Polski, www.oaza.zamosc.opoka.org.pl/slownik.htm [dostęp: 3.09.2011].

SPB – Słownik postaci biblijnych, oprac. P. Wasilewski, http://www.biblia.info.pl/spb.php [dostęp: 5.11.2015].

SPJ – Słownik pojęć judaistycznych, http://www.schorr.edu.pl/index.php?option=com_glossary&func=display&letter=All&page=8&catid=36&Itemid=86 [dostęp: 5.11.2015].

SPK – Słownik protestancko-katolicki, http://husyta.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?516694 [dostęp: 5.11.2015].

SPP – Słownik podstawowych pojęć, obyczajów i świąt żydowskich, http://www.studnia.org/piaseczno/swieta.htm [dostęp: 3.09.2011].

SPTŻ – Słownik podstawowych terminów żydowskich, http://www.tnn.pl/Isaac_Bashevis_Singer_-_s%C5%82ownik_podstawowych_termin%C3%B3w_%C5%BCydows

kich,3011.html [dostęp: 3.09.2011].

SS – Słownik skrótów, http://www.opoka.org.pl/slownik/skroty.html [dostęp: 5.11.2015].

ST – Słownik terminów, http://shalomkalish.republika.pl/slownik/slownik.htm [dostęp: 3.09.2011].

STB – Słownik terminów biblijnych, oprac. P. Wasilewski, http://www.biblia.info.pl/stb.php [dostęp: 5.11.2015].

STH – Słowniczek terminów hinduistycznych, http://jardek.webpark.pl/slownik.htm [dostęp: 3.09.2011].

STI – Słowniczek terminologii islamskiej, http://www.planetaislam.com/islam/slowniczek.html [dostęp: 5.11.2015].

STK – Słownik teologiczny i kościelny, http://www.opoka.org.pl/slownik/ [dostęp: 5.11.2015].

STZF – Słownik terminów zakonnych i franciszkańskich, http://www.franciszkanie.pl/terminy.php [dostęp: 3.09.2011].

Szczerba D., 2008, Praktyczny leksykon modlitwy, Kraków.

Szcześniak W. (oprac.), 1894, Słownik apologetyczny wiary katolickiej podług D-ra Jana Jaugey’a, t. 1–3, Warszawa, http://slownik.fidelitas.pl/ [dostęp: 5.11.2015].

Unterman A., 2000, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2006, Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga… Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów.

Żmigrodzki P., 2009, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice.