Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego
Pogranicza językoznawstwa polonistycznego

Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach

redakcja: Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski

Artykuły naukowe

Katarzyna Czarnecka
33–43
Próby leksykografii religijnej w zasobach polskiego Internetu
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.1
PDF
Joanna Grądziel-Wójcik
45–62
„Święte życie” na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.2
PDF
Bogumiła Kaniewska
63–70
Język przedstawiony, czyli świat współczesnej prozy
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.3
PDF
Anna Kozłowska
71–83
Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.4
PDF
Danuta Lech-Kirstein
85–95
Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.5
PDF
Jolanta Migdał
97–104
Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.6
PDF
Joanna Popielska-Grzybowska
105–115
Wstępne uwagi o językowym obrazie stwórcy w Tekstach Piramid – najstarszej religijnej „księdze” świata
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.7
PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
117–130
Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.8
PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek
131–151
„Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.9
PDF
Irena Sarnowska-Giefing
153–164
Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.10
PDF
Andrzej Sieradzki
165–175
Identyfikacja ulic w siedemnasto- i osiemnastowiecznych księgach miejskich Pobiedzisk
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.11
PDF
Maria Wojtak
177–190
Językoznawca jako badacz mediów (zarys problematyki)
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.12
PDF

Recenzje i sprawozdania

Agnieszka Sieradzka-Mruk, Katarzyna Zagórska
193–198
Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji
https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.13
PDF