Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2016). Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 9-13. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4509
Dział
Przedmowa
Biogram autora

Bogdan Walczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

prof. senior w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. zwyczajny na Wydziale Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Autor ponad tysiąca publikacji, w tym książek: Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie (1987), Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii (1991), Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny (1992, współautor: Stanisław Bąba), Zarys dziejów języka polskiego (1995, wyd. II popr. 1999), Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego (2001, współautor: Krzysztof Maćkowiak). Zainteresowania naukowe: problemy historii języka polskiego, ewolucja języka, językoznawstwo diachroniczne, historia językoznawstwa, onomastyka i glottodydaktyka. Popularyzator zagadnień językoznawczych.