Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku
PDF

Słowa kluczowe

16-th century Polish
religious lexis
clergyperson
Orthodox Church
Protestantism

Jak cytować

Migdał, J. (2015). Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 97–104. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.6

Abstrakt

The article discusses 21 designations for Christian clergymen from Churches other than Catholic from the 16th century. They are general names of Orthodox and Protestant clergymen as well as the names of high-ranking priests and dignitaries of those Churches. The names mentioned have been excerpted from the published volumes of Słownik polszczyzny XVI wieku (“Dictionary of the 16thcentury Polish Language”). The article presents their origin and a consecutive history. What must be noted is quite big variety of the names of clergypersons of the denominations other than Catholic in the Polish language of the 16th century. Additionally, we can notice stability of those basic, most common designations. They are generally continued in contemporary Polish, not only in its specialist ecclesiastical variety.

https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.6
PDF

Bibliografia

(www 1) www.ibl.waw.pl [dostęp: 20.11.2015].

Bajerowa I., 1980, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków.

EK – Encyklopedia katolicka, 1973–2014, t. 1–20, Lublin.

ESJPXVII/XVIII – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, www.sxvii.pl [dostęp: 20.11.2015].

Gadacz T., Milerski B. (red.), 2001–2003, Religia. Encyklopedia PWN, t. 1–9, Warszawa.

Linde – Linde S.B., 1807–1814, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa.

Migdał J., w druku, Określenia duchowieństwa w polszczyźnie XVI wieku.

PSWP – Zgółkowa H. (red.), 1994–2005, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50, Poznań.

Rospond S., 1985, Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław.

SPXVI – Mayenowa M.R., Pepłowski F., Mrowcewicz K. (red.), 1966–2012, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–36, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Sstp – Urbańczyk S. (red.), 1953–2002, Słownik staropolski, t. 1–11, Kraków.

Urbańczyk S., 1986, Jak pojmować rolę Kościoła w dziejach języka polskiego, „Język Polski”, z. 3–4, s. 170–175.

USJP – Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.

Walczak B., 1993, Komu zawdzięczamy polski język literacki?, w: Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin, s. 23–42.

Walczak B., 2015, Religijno-kościelny czynnik sprawczy rozwoju języka polskiego, w: Język. Religia. Tożsamość XI: Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski, s. 185–200.