Przedmowa

Main Article Content

Małgorzata Rybka
Przemysław Wiatrowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybka, M., & Wiatrowski, P. (2016). Przedmowa. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 7-8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4508
Dział
Przedmowa
Biogramy autorów

Małgorzata Rybka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr hab., językoznawca, pracownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN. Główne kierunki badawcze to: stylistyka, tekstologia i teolingwistyka. Autorka książek: Zamieszkać w zdaniu. O składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza (2002) i Kształtem jest MIŁOŚĆ. Obraz miłości w tekstach Jana Pawła II (2014).

Przemysław Wiatrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr, językoznawca polonista, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz redakcji „Poznańskich Spotkań Językoznawczych”. Autor dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce, Indonezji, Malezji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Zainteresowania naukowe: fonetyka, frazeologia, socjolingwistyka, stylistyka lingwistyczna, tekstologia, onomastyka oraz językoznawstwo indonezyistyczne.