Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz

Main Article Content

Marta Wrześniewska-Pietrzak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrześniewska-Pietrzak, M. (2016). Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 21-29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4511
Dział
Przedmowa
Biogram autora

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka książki Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych (2012). Do jej zainteresowań badawczych prócz aksjologii w języku należy polski język migowy, tożsamość językowa głuchych, a także metodyka nauczania polskiego języka migowego. Drugim obszarem badawczym jest język religijny, a dokładniej wartości w tekstach Jana Pawła II.

Bibliografia

  1. Liberek J., 1994, Jubileusz Profesora Zygmunta Zagórskiego, „Życie i Myśl”, nr 2, s. 66–67.
  2. Mikołajczak S., 1991/1992, Jubileusz 65-lecia profesora doktora habilitowanego Zygmunta Zagórskiego, „Slavia Occidentalis”, t. 48/49, s. 1–8.
  3. Mikołajczak S., 2006, Profesor Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, w: Z. Zagórski, Spisane słowa, formy i myśli, red. S. Mikołajczak, Poznań, s. 11–22.
  4. Mikołajczak S., 2008, Dorobek naukowy Profesora Zygmunta Zagórskiego, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań, s. 15–28.
  5. Rybka M., 2013, Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 20 (40), z. 2, s. 13–22.
  6. Zagórski Z., 2006, Spisane słowa, formy i myśli, red. S. Mikołajczak, Poznań.
  7. Zagórski Z., 2011, Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu wygłoszone 15.11.2011,
  8. http://jezyk-religijny.pl/profesor-zygmunt-zagorski/42-odnowienie-doktoratu-przemowienie.html [dostęp: 20.11.2015].
  9. Zierhoffer K., 2008, Dokonania Profesora Zygmunta Zagórskiego w zakresie onomastyki, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań, s. 29–32.