Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz
PDF

Jak cytować

Wrześniewska-Pietrzak, M. (2016). Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 21–29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4511
PDF

Bibliografia

Liberek J., 1994, Jubileusz Profesora Zygmunta Zagórskiego, „Życie i Myśl”, nr 2, s. 66–67.

Mikołajczak S., 1991/1992, Jubileusz 65-lecia profesora doktora habilitowanego Zygmunta Zagórskiego, „Slavia Occidentalis”, t. 48/49, s. 1–8.

Mikołajczak S., 2006, Profesor Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, w: Z. Zagórski, Spisane słowa, formy i myśli, red. S. Mikołajczak, Poznań, s. 11–22.

Mikołajczak S., 2008, Dorobek naukowy Profesora Zygmunta Zagórskiego, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań, s. 15–28.

Rybka M., 2013, Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 20 (40), z. 2, s. 13–22.

Zagórski Z., 2006, Spisane słowa, formy i myśli, red. S. Mikołajczak, Poznań.

Zagórski Z., 2011, Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu wygłoszone 15.11.2011,

http://jezyk-religijny.pl/profesor-zygmunt-zagorski/42-odnowienie-doktoratu-przemowienie.html [dostęp: 20.11.2015].

Zierhoffer K., 2008, Dokonania Profesora Zygmunta Zagórskiego w zakresie onomastyki, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań, s. 29–32.