Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji

Main Article Content

Agnieszka Sieradzka-Mruk
Katarzyna Zagórska

Abstrakt

tekst o charakterze sprawozdawczym

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-Mruk, A., & Zagórska, K. (2015). Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 193–198. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.13
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogramy autorów

Agnieszka Sieradzka-Mruk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

dr, językoznawca, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek i sekretarz Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Autorka monografii Odbiorca jako czynnik kształtujący wypowiedź (na przykładzie kazań dla dzieci) (2003). Zainteresowania badawcze: język religijny, lingwistyka tekstu, stylistyka.

Katarzyna Zagórska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczyła języka polskiego jako obcego w Brukseli, Archangielsku i Sankt-Petersburgu. Autorka książki Listy czasowników Jana Pawła II (2011). Członkini Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Organizatorka dyktand z zakresu słownictwa religijnego. Zajmuje się językiem religijnym, pragmalingwistyką, językiem polskim jako obcym oraz medioznawstwem. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajdują się media elektroniczne, ze szczególnym uwzględnieniem radiofonii, w tym oferty programowej dla dzieci.

Bibliografia

  1. -