Imiona pochodzące od nazw geograficznych
PDF

Słowa kluczowe

onomastics
anthroponyms
forenames
geographical names (toponyms
hydronyms)

Jak cytować

Breza, E. (2014). Imiona pochodzące od nazw geograficznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 51–61. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.4

Abstrakt

The author focuses on names, which are derived from geographical names: names of countries, towns, villages, mountains, rivers. The analyzed names are based on the names listed in The Dictionary of Names Contemporary Used in Poland, published by Kazimierz Rymut (Kraków 1995), prepared on the basis of personal identity numbers of Polish citizens in 1994.

The author distinguishes names derived from the names of countries, states, regions: Andaluzja, Angola, Arizona, Dziamajka, Elwetia, Germania, India, Kenia, Lechistan, Roma­nia, Salwador, Syria; towns: Awila, Bazylea, Emaus, Hiroszima, Kremona, Lec, Lourdes, Medina, Moskwa, Naim, Orneta, Radomia, Rawenna, Reda, Santiago, Sewila, Sidney, Sien­na, Szubin, Thorn, Tirana, Vienna, Warna, Wenecja/Venezia, Werona, Wienna, Winona, Win­ston, Wizna; mountains: Athos, Becerly, Morena; valleys: Sharon; peninsulas and islands: Floryda/Florida, Madera, Malta, Montserrat; rivers: Newa, Nida, Samara, Wisła; villages: Lubiana, Lubin; waterfall: Niagara; ambiguous: Roma.

https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.4
PDF

Bibliografia

Abramowiczówna Z. (red.), 1958–1965, Słownik grecko-polski, t. 1–4.

Tronina A., Walewski P., 2009, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Częstochowa.

Encyklopedia popularna PWN, 1995, wyd. 25, Warszawa.

Jougan A., 1958, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 3, Poznań.

Staszewski J., 1968, Mały słownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, Warszawa.

Czopek-Kopciuch B., Rymut K. (red.), 2009–2013, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. VIII–IX, Kraków.

Rymut K. (red.), 1996–2007, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. I–VII, Kraków.

Breza E., 1974, Toponimia powiatu kościerskiego, „Pomorskie Monografie Toponomastyczne” nr 1, Gdańsk.

Bobowska-Kowalska M. (oprac.), 1995, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 6: Nazwy heraldyczne, Kraków.

Rymut K. (wyd.), 1995, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków.

Rymut K. (wyd.), 1992–1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, Kraków.

Zaleski W., 1989, Święci na każdy dzień, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Poznańskie Spotkania Językoznawcze są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Poznańskie Spotkania Językoznawcze udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Poznańskich Spotkaniach Językoznawczych pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.