Imiona pochodzące od nazw geograficznych

Main Article Content

Edward Breza

Abstrakt

The author focuses on names, which are derived from geographical names: names of countries, towns, villages, mountains, rivers. The analyzed names are based on the names listed in The Dictionary of Names Contemporary Used in Poland, published by Kazimierz Rymut (Kraków 1995), prepared on the basis of personal identity numbers of Polish citizens in 1994.

The author distinguishes names derived from the names of countries, states, regions: Andaluzja, Angola, Arizona, Dziamajka, Elwetia, Germania, India, Kenia, Lechistan, Roma­nia, Salwador, Syria; towns: Awila, Bazylea, Emaus, Hiroszima, Kremona, Lec, Lourdes, Medina, Moskwa, Naim, Orneta, Radomia, Rawenna, Reda, Santiago, Sewila, Sidney, Sien­na, Szubin, Thorn, Tirana, Vienna, Warna, Wenecja/Venezia, Werona, Wienna, Winona, Win­ston, Wizna; mountains: Athos, Becerly, Morena; valleys: Sharon; peninsulas and islands: Floryda/Florida, Madera, Malta, Montserrat; rivers: Newa, Nida, Samara, Wisła; villages: Lubiana, Lubin; waterfall: Niagara; ambiguous: Roma.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Breza, E. (2014). Imiona pochodzące od nazw geograficznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 51-61. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.4
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Edward Breza, Sopot

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: onomastyka, historia języka polskiego na Pomorzu, dialektologia pomorska, kaszubistyka, metodyka nauczania języka polskiego i języka kaszubskiego, język religijny.

Bibliografia

 1. Abramowiczówna Z. (red.), 1958–1965, Słownik grecko-polski, t. 1–4.
 2. Tronina A., Walewski P., 2009, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Częstochowa.
 3. Encyklopedia popularna PWN, 1995, wyd. 25, Warszawa.
 4. Jougan A., 1958, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 3, Poznań.
 5. Staszewski J., 1968, Mały słownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, Warszawa.
 6. Czopek-Kopciuch B., Rymut K. (red.), 2009–2013, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. VIII–IX, Kraków.
 7. Rymut K. (red.), 1996–2007, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. I–VII, Kraków.
 8. Breza E., 1974, Toponimia powiatu kościerskiego, „Pomorskie Monografie Toponomastyczne” nr 1, Gdańsk.
 9. Bobowska-Kowalska M. (oprac.), 1995, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 6: Nazwy heraldyczne, Kraków.
 10. Rymut K. (wyd.), 1995, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków.
 11. Rymut K. (wyd.), 1992–1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, Kraków.
 12. Zaleski W., 1989, Święci na każdy dzień, Warszawa.