Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing
Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing
redakcja Magdalena Graf

Artykuły naukowe

Magdalena Graf
7-8
Słowo wstępne
PDF
Karol Zierhoffer
9-10
Irena Sarnowska-Giefing
PDF
Aleksandra Cieślikowa
11-16
O nadziei i nie tylko
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.1
PDF
Zofia Abramowicz
17-32
Synkretyzm antroponimii Podlasia
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.2
PDF
Mieczysław Balowski
33-50
Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.3
PDF
Edward Breza
51-61
Imiona pochodzące od nazw geograficznych
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.4
PDF
Artur Gałkowski
63-72
Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.5
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
73-84
Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi
https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.6
PDF
Jolanta Migdał
85–92
Określenia beneficjentów Kościoła katolickiego w szesnastowiecznej polszczyźnie
https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.7
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
93–99
Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże
https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.8
PDF
Elżbieta Rudnicka-Fira
101–118
Imię i nazwisko Jubilatki w przestrzeni historyczno-kulturowej i geograficznej
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.9
PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
119–133
Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych – uwagi nie tylko glottodydaktyczne
https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.10
PDF
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
135-144
Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów
https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11
PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek
145-161
„Imię Twoje […] im bardziej puste, tym bliższe prawdy”. O nie-nazywaniu Boga w poezji Zbigniewa Jankowskiego
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.12
PDF
Andrzej Sieradzki
163-171
Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13
PDF
Wanda Szulowska
173-180
Nazwiska z sufiksem -(ow)ic(z)/-(ew)ic(z) w parafii św. Wojciecha w Poznaniu (XVII–XVIII wiek)
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.14
PDF
Bogdan Walczak
181-191
Trzy refleksje o dwujęzyczności
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.15
PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
193-199
Kilka uwag o imionach rodopskich Pomaków
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.16
PDF
Ewa Wolnicz-Pawłowska
201-214
Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.17
PDF